Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1886

Page: 215
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1886/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΥΟ ΑΤΤΙΚΑ

ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΜΕΤΡΩ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚ Π Ρ1Η Ν Η Σ

1. νευεν.....)ος έγραμμάτ-

ευεν......)επεστάτε, Ευ-

ΧΛΥΤΕΥΣΕΓΡΑΜΜΑΤΕΥι ανδρός ηρχεν,)Φίλαγρος ε-

ίπε" επαινέσαι) αεν "Αριττ-
11 5 I Μ Ω Ν Ο Σ Β Ο I Ω Τ I Ω I 10 ον %ωνος Κωπ;)έα, ότι ανίι-

-ΝΩΙΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΗΙ ρ άγαθ0ς ίατι περ)ϊ Άθηνα-

ΒΟΛΗ I ΚΑ ΙΤΩΙ ί,υς...........) α(υ)το(ν

5 ΙΟΝΙΞΕΡΡΥΤΑ ......

ΟΣΕΓΡΑΜΜΑΤ

£ ρ ΕΣΤΑΤΕΕΥ Είναι πρόδηλον, ο'τι έκαστος στίβος άπό του τετάρ-
φΙΛΑΓΡΟΣΕ του και έξης είχεν άνά είκοσι γράμματα. Ή συ [Α-
ΜΕ Ν Α Ρ I ΣΤ πλήρωσίς μου ή έν τω α'. και τω ι'. στίχω δεν
10 Ρ \ Ο Τ I Α Ν Η είναι αναμφισβήτητος, μάλιστα δια το Κωπίν., δπερ

I ΑΘΗΝΑ ίσως ούδαμοΟ ούτω άπαντα , άλλα δεν εδρον άλ-

^ Γ Ο ι λην. Έν δέ τω η'. στίχω συμπληρώσας το όνομα

τοΟ άρχοντος ίσως έ'τυχον τοΟ άληθοΐίς. Ό Εύ'αν-

'Εν όδω τινι της πόλεως Αθηνών, προς μεσημ- δρος δηλ. κατά τους σωζόμενους καταλόγους ήρξε

βρίαν της εκκλησίας της Καπνικαρέας, έπισκευα- τω 382/1 προ Χρ. Υπάρχει μεν έν τοις καταλό-

ζομένης οικίας τινός, ευρέθη άρτίως και ήγοράσθη γοις και άλλο τοΟ δου αιώνος όκταγράμματον όνομα

ύπό της Άρ/αιολ. Εταιρίας το τεμάχιον στήλης άρχοντος άπό της συλλαβής /ίύ άρχόμενον, τό Εύ-

λίΟου Πεντελησίου, τό έ'χον τήν άνωτέρω άρχήν θυκλής, άλλα οι εκείνου άναβαίνομεν εις τό έ'τος

ψηφίσματος, "ΐψος του λίθου 0,28, πλάτος 0,29, 398/7, και τόσον δεν ηθέλησα εγώ νά προχωρήσω,
πάγος 0,11. Ειχέ ποτε άνω άνάγλυφον παράστα-

σιν, ής σώζονται μόνον δύο οπίσθιοι πόδες βοάς κατά 2.
τό προς δεξιά τω όρώντι άκρον τοΟ λίθου. Ό πρώ- «
τος στίχος είναι έγκεχαραγμένος επί τοΟ άρχιτε- . ΜΑΤΑ~

κτονικώς είργασμένου κανόνος" έπεται κυμάτιον, . ΔΕΙΚινιΜΕΝΟΙΤ

και μετ'αύτό οί δύο τήν ύπόθεσιν τοΟ ψηφίσματος · ΕΛΟΥΝΚΑΙΤΑΥΤΑΠΑΝΤ

λέγοντες στίχοι κατά πτώσιν δοτικήν. Οί τρεΓς δέ 5 ι Τ Ε Σ Τ Η Ν Ε ϊ Α Ρ Χ Η ΣΑ ΥΤ Ο I

ούτοι στίχοι δέν είναι κατά τήν στοιχηδον γραφήν, · 'ΟΝΔΗΜΟΝΔΟΥΝΑΙΑΥΤΟΙΣ

άλλ' άρχεται αύ'τη πρώτον άπό τοΟ τετάρτου στί-
χου και εφεξής. Σχήμα γραμμάτων τό τών άρχων
του δου προ Χρ. αιώνος. Και ή ορθογραφία δέ τους

ΕΡΓΕΤΑΙΞΕΡΕΙΔΗΚΑΙΟΙΡΑ

Α Σ I Ν Π Ο Λ IΤ Ε Λ Ν Ε Μ Ρ Ρ I Η Ν Ε ι

ΊΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙΞΡΡΟΞΤΟΝ/

10 . ΓΑΤΑΙΑ ΡΟΔΙΔΟΝΑΙΟΔΗ ΜΟΣ1
νρονους εκείνους ση «.αινεί. _
Λι\Γ , . . . ΊΔΕΔΟΧΘΑΙΤΕ,ΒΟΥΛΕΙΤΟΥΣΡΡ

Μεταγράφομεν τά κεφαλαία και συμπληροΟμεν
ουτω πως'

.....Κο)λλυτεϋς έγρα[Λμάτευε'

Άρίστ ;)ωι Σίμωνος Βοιωτίωι 15

προΕ)ενωι και εύεργέτηι'
"Εδοςεν τ·?,ι) βολτ,ι και τώι
5 οτιμωι, Πανδ)ιονί; έπρυτά-

_ΕΙΝΕΙΞΤΗΝΡΡΩΤΗΝΕΚΚΛΗ<

Ο Ν ΓΙΓΝ Ο ΜΕΝ ΗΝΡΡΟΣΑΓΑΓΕ

ΧΡΗΜΑΤΙΞΑΙΥΡΕΡΤΗΞΔΩΡΕΑ

ΒΟΥΛΗΞΕΙΞΤΟΝΔΗΜΟΝΟΤΙ

ΚΑΡΕΑΛΥΚΩΡΑΔΟΥΘ

- Λ I 1 · 1 1 Γ Η <■ I . .
loading ...