Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1887

Page: 53
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1887/0037
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
53

πινακια δικαστικα

54

κατ' άντίγραφον , δ έ'πεμψεν ήμϊ'ν φιλοφρόνως δ έν πτάι επί λίθου εγχωρίου λευκοΟ, μήκους δ'σον ενός

Δομβρένη ιατρός Τίτος Παπαδόπουλος. καί 40 εκατοστών και βάθους ή πάχους δ'σον 25,

γυρόθεν ουδέν σημε'ίον γεισώσεως φέρει. »
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Αυτοκράτορα Είς τα0τα πρ;0σθετδμεν ήμεις, 8τι δ ύπδ των θι-

ΚΑΙΟΑΡΑΛΛΑΥ Κκίσ*ρα. Μ. Αΰ- σβέων > κα0ώς κα1 ύπό -άντων το0 ποτέ <ρωααϊ_

ΡΗΑΙΟΝ06ΥΗ ρ%ον Σευη- χοα κ?άτους 6πηκ6ων, αναστηλωθείς έπί τοΟ λίθου

ΡΟΝΑΝΤυϋΝΘΙ ρον Αντωνεϊ- , , , / , .„.,

' , τούτου αυτοκράτωρ είναι ο αδελφοκτόνος καί άλ-
5 ΝΟΝ06ΒΑΟΤΟΝ 5 νον σεβαστον '.,

. , , ^ ,. Ρ Λως τυραννικωτατος Αντωνινος, ο επικληθεις Κα-

6Υ06ΒΗΑΡΑΒ1 ευσεβή Αραβι- 1 , ν ■ ,

ΚΟΝΑΔΙΑΒΗΝΙ κόν ΑοΊαβηνι- ρακαλλας η Καρακαλλος, υιος τοΟ Σεπτιμιου Σευη-

ΚΟΝΠΑΡΘΙΚΟΝ κόν Πάρθων Ρου> 9°^θείς^τώ 217 α. Χρ. Άλλ' αντί του όνό-

ΒΡ 6Τ Α Ν Ν I Κ Ο Ν Βρεταννικόν ματος Καρακάλλα, δπερ κατά τους ιστορικούς άπε-

10 Μ6ΓΙΟΤΟΝΗ 10 μεγιΛτον ή δόθη αύτώ εκτινός ίδιοσχήμου έσθήτος ήν έφόρει,

Β Ο Υ Α Η ΚΑΙ Ο Δ Η βουλή κ,αϊ ό δη- δεν ήρμοζε δε νά γραφή επί του βάθρου του άνδριάν-

ΛλΟΟθΙΟΒβυϋΝ μος Θισβε'ων. τος του , βλέπομεν πάντα τά άλλα αύτοΰ επίθετα,

ά έκληρονόμησε παρά του πατρός. Έκ τούτων τδ

Έν τή προς ημάς έπιστολή του λέγει δ Παπα- 'Αδιαβηνικός είναι έκ της έν Άσσυρία χώρας Ά-

δόπουλος τάδε- « 'Ανωρύχθη ή επιγραφή κατά διαβηνης, της μεταξύ Λύκου καί Κάπρου, παρα-

Μάρτιον 1887 έν Κακοσίω [το Κακόσι , ώς οι- ποταμών του Τίγριδος καί καλουμένων τά νυν Ζάβ

δατε , ωκισται ακριβώς έπί της πάλαι Θίσβης") μεγάλου καί Ζάβ μικροΟ.

προς τό ΑΜ μέρος καί εντός του χωρίου. Γέγρα- ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚοΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τά κατωτέρω άπεικονιζόμενα τρία ανέκδοτα (ί'δε
τά μέχρι τοΰδε γνωστά έν ΒιαΙΙ. <1β Οογγ. ΙιβΙΙβη. II
σ. 524 κ.έ. καί VII σ. 29 κ.έ. ΑηηυαίΡβ άο ΙΆδ-
800. κτλ. 1878 σ. 201 κ.έ. Έφ. Άρχ. 1883 σ.
105) χαλκά δικαστικά πινάκια, φέροντα έγκεχα-

ραγμένας έπιγραφάς, ευρέθησαν έν 'Αττική τά μεν
δύο πρώτα περί τδ χωρίον Σπάτα έν τάφοις, τδ
δέ τρίτον βορειοανατολικώς των Αθηνών καί άνή-
κουσι τω Μουσείω της Άρχ. Εταιρίας (ΧΑΛ.

άρ. 1107-8, 1122).

Α Τιμόδο . τος Εϋπο(λέμου) | 'Ερχιεύς !

Ως φαίνεται έν τη έίκό,νι τδ πινάκιον τοΟτο φέ- εις τήν άνάγνωσιν ή έπανάληψις τοΟ ονόματος έν

ρει αριστερά μεν έγκεχαραγμένον τδ διακριτικών τω ύπ' άρ. 2 πινακίω, διότι εκεί* είναι συντετμη-

γράμμα Α, δεξιά δέ έ'ντυπον σύυ,βολον ήμισελη- μένη ή λέξις. Τδ έλασμα είναι τεθραυσμένον εις

νοειδές. Τδ εβδομον γράμμα του ονόματος δύναται δύο. Μήκους 0,12, πλ. 0,02, πάχ. 0,002.
νά έκληφθή ώς Τ ή μάλλον ώς Κ , δεν ωφελεί δέ
loading ...