Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1908

Page: z
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1908/0195
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
219

ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ

220

. . . . ωο..... βψος των γραμμάτων της έπικεφαλίδος 0,025, τοΟ

οΐδ[ε έκ]όσ[ρον...... κειμένου 0,01-0,015.

ΑΙ Ρ

ΤΑΣΜΥΡΙΕΠΑΓ

ω...5...ν
λου θυοατοα .

0(Ρ···επεσΟΣΑΡΙΣΤΑΙΧΜΑ
.... σκντ.....

ΣΤΑΣΑΤΡΕΣΤΩΙΣΥ
•·Λο£ττύϊω·- · ΝΤΙΠ ΑΛΩ Ν ΣΤ Ε Ρ

ισ.

Υ ΕΥΠ Ε ΡΠΑΤΡ
ΔΟΡΙΘΡΑΣΕΩ
ΕΙ Ο Π ΑΤ
Π Ε I Λ Α
ΚΑΙΣ

Χ]κϊρ[

Πλήν τοΰ δευτέρου στίχου, οπού δύναται να
συμπληρωθή 06<5ε έκόσμιον καί του έν τω 7 στίχω

κυρίου ονόματος Λ,ατζυ^ω ουδέν άλλο άναγινώσκε- ^ ^
ται. Καί ή επιγραφή αύτη ήτο πιθανώς αναθημα-
τική ίεροΰ* τίνος πράγματος ύπό των κόσμων έν

όνόματ.. της πόλεως. .....τα« ΡΡ1' επο<ϊ

Τ> " λ ' β» ι' '■ ι ι . . . ος οίοιστ' αίγΐλάΚων.....

Ιο όνομα Λαττυγος ευρηται και εις αλλην επι- < , ^ ^

\ κ ί\/~Λ , ι < .. . στάς άτρέστωι σύΓν θυαωιΐ . . .

γραφήν Λατους Λαττυγω τω Δαμο/αριος \ *,-,'/

γρ, · , > , < ι , 5 . . αΐντιπαλων στεο.......

Ια γράμματα οεικνυουσιν ως νοονον της ναοα- -, , , ', Γ

|ρ. ΓΓ 1 ......ε]υε ύπερ πάτρ[ας.....

ξεως τον β π. Χ. αιώνα. ι5> Ό > τ

........\ουοι αρασεω[. ....

7. Τεμάχιον πλακός μαλακοΟ εγχωρίου κιτρι- ε'οπκτ

νωποΟ λίθου πανταχόθεν ελλιπές. Μήκος 0,18, ά]πειλά[ς

υψος 0,11" ΰψος γραμμάτων 0,015 πλήν του Ο (0 ..........κοα σ.......

τΌ όποιον είναι μικράτερονν. Έκάστην σειράν γραμ-
μάτων ό τεχνίτης έχάραξε μεταξύ δύο λεπτών Ήτο επίγραμμα άνακείμενον εις άνδρα πολεμι-
γραμμών. στήν διαπρέψαντα έν πολέμω ; -
ΑΔΟΛΩίΚΑΙΑΠΡο έντη μάχη. Είναι τύπου γνα §"„
Ι€ΛΥΊ Γ Ο Ν Κ Α I επιγραμμάτων της Λατοΰς. ^Ξ- ^^^^

Κ Α I Ε Ν Ε I Ρ Η
Ο I Π ο Λ Ε

τον τύπον των επιγραμμάτων = ^
γεΐται τοΟ αποθανόντος ή τ ξ
άδόλως καί άπρο[<ρασίστως. . . . όνομα μετά της επικλήσεως Ξ ^

. ε]ΐς Λύττον καί...... κατόπιν ακολουθεί τό έπίγρα|Ξ

πολέμω] ν.Μ έν είρωνα---- στίχους 1.

οι πο

λείίΛ101Η συμπλήρωσις τοΰ έπιγ^Ξ_ ^

Πιθανώτατα προέρχεται εκ συνθήκης Λυττίων ται αδύνατος έκ τών ολίγων σ Ξ_σ> ό
καί Λατίων. Τό άδόλως καί άπροφασίστως συμ- Χρόνος της χαράξεως του έΞ_ χ

μαχεΐν είναι τυπική φράσις εις τάς συνθήκα: της δεύτερος π. Χ. αιών, ως φαίν =_α> Ο

συμμαχίας 2. τος τών γραμμάτων

Η γραφή δεικνύει ώς χρόνον της έπιγραφής τον 9. Τεμάχιον πλακός λευκό =_£· 0 2

Χ. αιώνα. πανταχόθεν πλήν μικροΰ μέρ Ξ.

τρίτον π

8. Τμήμα νεκρικής στήλης έκ τοΟ συνήθους πλευράν. Έχει υψος 0,17, μν
σκληρού έγχωρίου φαιοΟ τιτανόλιθου, έλλιπές παν- 0,05. Τό υψος των γραμματ Ξ- φ
ταχόθεν. 'Τψος 0,35, πλάτος 0,20, πάχος 0,38- τοΟ Ο καί Θ, τά όποια είναι Ξ-^ ^ ε

1 ΙΙαραδείγαατα τοιούτων έπιγραυ.[.ιάτ |ξ

1 ΜιΐΒθΟ ΙίαΙΪΒηο III 646 -/.αί εις την κατωτέρω δπ' αριθ. 11 ΙΙ&1Ϊ3ηο III άριθ. 66. Μ3Π£ΐηϊ ΑηΙίο Ξ—
έπιγραφήν της αΰτης πόλεως. αηΐ. <1βϊ Ιιϊηοβϊ VI 1896 σελ. 279-2 Ξ.

2 Η3υ58ου11ίβΓ ΒαΙΙ. άβ ΟοΓΓββρ. Ηβΐΐ. IX (1885) σελ. 6 ποαη .ΙοιιπιβΙ οί Αγο1ιθο1ο§υ 8βοο Ξ π §
καί έξης. Β1888 5024, 5018 καί άλλα/οϋ. άριθ. 1, 2 σελ. 78. Ξ ~ Ο

Ι2 Ο

I ϋ .

= ε
loading ...