Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — N.S. 8/​9.2002/​3

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20620#0008
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Wydawnictwo sponsorowane przez Fundację Lanckorońskich

Seria Pierwsza (tomy I-XXX) wydawana była przez Polską Akademię Nauk - Oddział w Krakowie

KOMITET REDAKCYJNY

Jerzy Gadomski, f Lech Kalinowski, Adam Malkieiuicz, Mieczysław Porębski, Anna Różycka Bryzek,

Zdzisław Zygulski

REDAKTOR NAUKOWY

Adam Malkieiuicz

SEKRETARZ REDAKCJI

Marcin Szyma

Redakcja mieści się w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 53; 31-001 Kraków; tel./fax + 48 12 422-94-62

N

A ^

Redaktor prowadzący
Maria Podlodowska-Reklewska

Projekt okładki i strony tutułowej
Zofia Darowska

Tłumaczenie streszczeń na język angielski
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Korekta
Anna Mercik

UNIVERSITATS-

Bt-BLIOTHEK

HEIDELBERG

Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich
co do materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy tekstów

ISSN 0071-6723

© Copyright by Polska Akademia Umiejętności
Kraków 2004

Printed in Poland

Sprzedaż Folia Historiae Artium

(również egzemplarzy pojedynczych i archiwalnych) prowadzi:
Agencja Promocji Książki Naukowej „Pro Scientia” Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 12; 30-015 Kraków
tel./fax +48 12 623-74-90
proscientia@proscientia.cc.pl
www.proscientia.cc.pl
 
Annotationen