Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — N.S. 8/​9.2002/​3

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20620#0009
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Spis treści
CONTENTS

Od Redakcji / Prom the Editors 5

f Lech Kalinowski

Karolina Lanckorońska (1898-2002) a Folia

Historiae Artium 7

Karolina Lanckorońska (1898-2002) and

the Folia Historiae Artium 8

FRANęois Bcespflug et Yolanta Załuska
Le Prologue de l’Evangile selon saint Jean
dans Fart medieual (lXe-XIlle s i ecie). L’image
comme “commentaire” 11

Prolog Ewangelii według św. Jana w sztuce
średniowiecznej (w. IX—XIII). Obraz jako
komentarz 45

Paweł Pencakowski
„Cuda św. Jana Kantego’' — cykl obrazów
włoskich w kolegiacie akademickiej Sw. Anny
w Krakowie 47

“Miracles of St. John of Kant i" — a Cycle of
Six 18th Century Italian Paintings in
St. Anne’s Academic Collegiate Church
in Cracow 67

Marcin Fabiański

Leonarda „Trattato dellapittura’ w wieku
XIX w Polsce 69

Leonardo’s “Trattato della pittura ” in Poland
in the 19th Century 16

Marek Zgórniak

Dlaczego goryl Eremieta porywa kobietę? 77

Les gorilles de Fremiet: pourąuoi enlevent-ils
des femmes? 91

Krystyna Moczulska
Marian Sokołowski i dwa włoskie obrazy
w zbiorach polskich: Sano di Piętro, „Popiersie
Chrystusa” i Lorenzo Lotto, „Adoracja
Dzieciątka” 93

Marian Sokołoiuski and Two Italian Paintings
in Polish Collections: “Christ's Bust” by Sano
di Piętro and “Adoration of the Child” by
Lorenzo Lotto 105

Joanna Winiewicz-Wolska
Wiedeńskie zbiory Karola Lanckorońskiego
przed stu laty 107

The Viennese Collection of Karol Lanckoroński
a Century Ago 158

Komunikaty i regencje

Małgorzata Smorąg Różycka
„Kodeks Gertrudy” - najnoiusze opracowania 161

Nowo odkryte dzieło Wita Stwosza 177

A Newly Discorered Work by Veit Stoss 178

Wspomnienie
Jerzy Banach

Maria Piątkiewicz-Łęska (1925-2002) 179

Indeks osób

183
 
Annotationen