Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Hrsg.]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Hrsg.]
Folia Historiae Artium — N.S. 8/​9.2002/​3

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20620#0201
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Uzdrowienie Jadwigi Paskówny, Rzym 1768
R Kalarus)

Bozzetta poszczególnych medalionów nie zacho-
wały się (o ile wiadomo), tak więc relacje między nimi
a wielkimi malowidłami, również zaginionymi, nie
i są znane. Niemniej jednak na sprawę rzuca pewne
światło wiedza o tym, jak w tego rodzaju przypad-
kach współpracowali ze sobą rozmaici artyści śro-
dowiska rzymskiego, przynajmniej od schyłku w.
XVI33. Otóż szkic, bozzetto, bywał uważany za

11. w XVII i XVIII w. zob. V. C a s a 1 e, La canonizzazione di San Fi-
lippo Benizi e Vopera di Baldi, Berrettoni, Garzi, Maratti, Anto-
p logia di Belle Arti, 9-12 1979, s. 113-131.

H R. E i t e 1 - P o r t e r, Artistic Co-operation in Late Six-

teenth-Century Romę: the Sixtine Chapel in S. Maria Maggio-
i re and Scala Santa, The Burlington Magazine, July 1997, s. 454.

55

cnót31. Trzy z
dać z kolei w
fice Giuseppe
racji figuralne
znaczeniu, w p
różnieniu od a
rągwiach ora;
chów32.

T W ArchiyJ

m
 
Annotationen