Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 14.2016

Page: 85
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2016/0085
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
85

24. Krasnobród, studnia i altana w parku pałacowym. Fot. S. Zaborowski, 1909. Fototeka IHS UJ

starczanie przezroczy do wykładów oraz, co istotniejsze,
gromadzenie kolekcji negatywów, „które przecież są
dokumentami”.

Niestety, Sokołowski prawdopodobnie albo nie był za-
interesowany utworzeniem takiej pracowni, albo nie wi-
dział szans na przekonanie do tej idei zarządu Akademii.
Zdziwienie jednak budzi to, że nie zależało mu również
na zbudowaniu oddzielnego archiwum dla dokumentacji
badań prowadzonych pod egidą Komisji Historii Sztuki.
Taka postawa, na tle innych podobnych przedsięwzięć
(np. działań TOnZP, ale także PTK czy PTMF), jest dość
wyjątkowa 174. W źródłach brak jakichkolwiek dowodów,
by Sokołowski troszczył się o przechowywane w pracow-
ni Zaborowskiego negatywy, choć de iure należały one do
Akademii, a sam Zaborowski traktował je jako depozyt.
Ich losem bardziej zajmował się sam fotograf, który za-
proponował nawet przekazanie ich do archiwum TOnZP
i - niewątpliwie za przyzwoleniem Sokołowskiego - czynił

174 O ówczesnych archiwach tego typu zob. K. Puchała-Rojek, „Fo-
tograficzna gorączka”, s. 230-234 (jak w przyp. 76).

pewne starania w tym kierunku 175. Jednakże wskutek kon-
fliktu Zaborowskiego z władzami Towarzystwa w 1909 r.

175 AUJ, sygn. 98/7, list Zaborowskiego do Sokołowskiego z 27 V1907:
„W sprawie klisz znajdujących się w depozycie u mnie (około 400
sztuk) czy można by ten depozyt z zastrzeżeniami uczynionemi
przez Akademię przelać do Tow. Opieki nad Pamiątkami w War-
szawie. Klisze te bądź co bądź tak czy owak pozostaną w Kraju
i może lepiej, aby były w jakiej poważnej instytucyi, jaką zaczy-
na być T.O.n.P. T.O.n.P. zgadza się i chętnie ten depozyt przyj-
mie”; list z 22 X 1907: „Co do oddania klisz, to byłbym zdania,
że wobec już posiadanej przez T.O. nad Z.P. kolekcyi należałoby
zgromadzić je tam. Chyba że tylko i jedynie wzgląd na możność
reprodukcyi może skłonić do pozostawienia ich Towarzystwu Fo-
tograficznemu, gdyż ono dotychczas interesuje się przeważnie fo-
tografią jako taką, a więc artystyczno rodzajową, a nie naukową.
W T.O. nad Zabytkami przeszłości klisze te byłyby najzupełniej
na miejscu, gdyż właśnie pomogłyby do przeprowadzenia inwen-
taryzacyi - bo też w pewnem stopniu to miały na celu nasze wę-
drówki. Zresztą ostatecznej decyzyi w tej kwestyi zawsze od Sz.
Profesora oczekiwać będę”.
loading ...