Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses <Wien> [Editor]
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses (ab 1919 Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien) — 7.1888

DOI issue:
II. Theil: Quellen zur Geschichte der kaiserlichen Haussammlungen und der Kunstbestrebungen des Allerdurchlauchtigsten Erzhauses
DOI article:
Zimerman, Heinrich: Urkunden, Acten und Regesten: aus dem Archiv des K. K. Ministeriums des Innern, [2]
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.5397#0325
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
URKUNDEN, ACTEN UND REGESTEN

AUS DEM

ARCHIV DES K. K. MINISTERIUMS DES INNERN

HERAUSGEGEBEN VON
DB- HEINRICH ZIMERMAN.

(Fortsetzung./

4585

i586 Juli 8, Brüssel.

Karl Larchier schreibt an Er^her^og Mathias unter
Anderem :

Aurifabrum (siel), de quo ultimis meis mentionem

feci, nondum comparuit, prout pollicitus erat; sed cum

Antuerpiam proficisci decreverim, videbo cuius erit

animi et, quidquid ab illo didicero, vestre serenitati

'ndicabo. — Datum Bruxellis 8. iulii i 586.

„ Eigenhändig geschriebenes und unterschriebenes Or. Pap.,
rremde Gegenstände, i vom Jahre i5S6. — Vgl. Reg. 4J77.

4-58(> i586 August 1, Wien.

Er^her^og Mathias antwortet dem Karl Larchier
auf seine Mittheilungen vom April, Mai, Juni und Juli
unter Anderem auch Folgendes:

Quod porro Conradum Block tum de maturanda
■"efectione laesae effigiei nostrae tum etiam pro exco-
gitanda atque elimanda in nostrum usum pulchra aliqua
historia Bonnae deprehensummonueris, rem nobis gra-
tam fecisti facturusque gratiorem, si per literas nacta
occasione de hac re eum iterum hortatus fueris, quando-
quidem eam avide expectamus.

. . . Miramur a Theodoro von der Beeken unius
saltem aurei nummi causa a Danwizio, uti praetendit,
s'bi olim promissi obligationem nostram mille quingen-
torum rlorenorum detineri. Quo tarnen in hac re, quam
Petit, ipsi satisfiat, constituimus effigiem nostram eius-
cemodi aureo nummo impressam quanto citius illi
Gittere, quod ei significare ac obligationem praedictam
reposcere poteris . . .

Confidimus quoque, te iam Antuerpiae reperisse
gemmarium seu aurifabrum Dalen eumque, ut in curan-
d's ac conficiendis rebus illis a nobis sibi commissis
d|ligentiam adhibeat atque maturet, accurate monuisse;
s"> vero id adhuc factum non est, dabis operam, ut
quamprimum fiat.

Cum etiam ex designatione adiuneta pereepturus
Sls> qualia et cuiusnam generis tapeta seu aulga ac
e'usmodi alias res nobis conquiri et emi velimus, non
diffidimus, quin in conquirendis iis diligentiam sis
adhibiturus nec hac in parte quiequam in te desiderari

passurus. Quem quidem aliumque in finem certam
aliquam pecuniae summam propediem eo ordinaturi
ac destinaturi sumus.

Picturam nostram ab Martino de Vosz confectam
avide quidem expectamus; verum, cum iam eam in
itinere esse intelligamus, propediem forte adfuturam
speramus. — Datae Viennae Austriae 1. augusti anno
etc. 1 586.

Conc. Pap. mit Resten eines aufgedrückten Siegels in rothem
Wachs, Fremde Gegenstände, r vom Jahre i586.

4-587 i586' September >>i, Brüssel.

Karl Larchier schreibt unter Anderem an Er^her-
^og Mathias, er habe den Brief desselben vom 1. August
erhalten und danke für denselben. Weiters berichtet er:

Conrardo Block denuo scripsi; sed cum nesciam,
ubinam vivat vel quid agat, urgere non possum, ut
effigiem lesam emendet et historiam, quam proposuerat,
perficiat; expectabo, quidquid mihi rescribet Creton,
quem, ut de statu suo aliquid mihi indicet, sedulo
monui.

Theodorus van der Becken mihi reddidisset vestre
serenitatis obligationem; sed cum his diebus, anteaquam
liter§ eius mihi essent datg, a Rintrleisio intellexerit,
effigiem vestre serenitatis, quam per me petiit, esse in
itenere et eam ab ipso fortassis se esse reeepturum,
denuo negavit, donec habeat nummum; et quamvis ipsi
schgdulam quandam scripserim secundum vestre sere-
nitatis mandatum, respondere noluit. Interim oretenus
minime negat, se obligationem habere, et ad maiorem
securitatem habeo suas literas olim ad Gasparum Dan-
witzium scriptas, quas ipsi ostendi.

Gemmarium illum van den Dale ante duos menses
Anluerpig conveni, qui, antequam in Lotharingiam
proficisceretur, me huc invisere et gemmatum suorum
inspectionem dare pollicebatur; sed non venit. Tarnen,
ut intelligo, Lotharinghiam versus profectus est et mihi
ultimo dixerat, se ad vestram serenitatem inde profec-
turum una cum rebus ab ea ipsi commissis.

Quidquid vestra serenitas in comparandis et mit-
tendis tapetis mandaverit, sedulo et qua pretii mode-
ratione potero exequar et ulteriorem ordinem expectabo.
 
Annotationen