Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 4): Codicis Dn. Ivstiniani Sacratissimi Imp. PP. Avgvsti, Repetitae Praelectionis Libri Duodecim — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1979#0005
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ext.V.9.

OMNIVM

3..
Codicis.
1 De nouo Codice faciendo.
2 De Iuſtinianeo Codice confirmando.

3 De emendatione Codicis Domini Iuſti-
niani, & ſecunda eius editione.

LIBER I.
Fides.

1 De ſumma Trinitate, & fide Catholica,
&vt nemo de ea publicè contendere
audeat.

extj.1.
priuilegiis earum.

T

137.
BNou. 131. trophis, & ptochotrophis, & aſcetris,
& E monachis, & priuilegiis eorum, &
& quaſi caſtrenſi peculio, & de redi-
merdis captiuis, & de nuptiis clerico-
rumvetitis ſeu permiſſis.
4 De Epſcopali audientia, & diuerſis capi-
tulis, qu ad ius curamque & reueren-
tiam pertinent pontificalem.

e No.576. 133. ext.
11.35.

5a No. 109132ext. 5 De? lreticis, & Manichais, & b Sa-

v.7. mariis.
Nou. 129. 144.5. 6 Ne ſanctum baptiſma iteretur.
7 De apoſtatis.
8 Nemini licere ſign Saluatoris Chriſtihu-
mi, vel in ſilice, vel in marmore aut
inſtulpere, aut pingere.
9 De ludais, & cœlicolis.
10 Ne Chriſtianum mancipium hœreticus,
vel Iudœus, vel paganus habeat, vel
poſſideat, vel circumcidat.
11 Depaganis, & ſacrificiis, & templis.
12 De his, qui ad eccleſias confugiunt, vel
ibi exclamant.
13 De his, qui in eccleſiis manumittuntur.

7.ext.v9.Leges.

14a Oj3. bD..4. 14 De ? legibus, & P conſtitutionibus prin-

!

S.D.j.3.

iliter accipitur
õſtitutio. ex.
1. Nou.17.

cipum, & edictis.
j22 15 De mandatis principum.
16 De ſenatuſconſultis.
17 De vetere iure enucleando, & de auctori-
tate iuriſprudentium, qui in Digeſtis re-
feruntur.

18Dxxij6. 18 De iuris, & facti ignorantia.

19 De precibus Imperatori offerendis, & de

quibus rebus ſupplicare liceat, vel non.

TITVLORVM
CODICIS,
ORDINE LIBRORVM, ET MATERIARVM.

2 De ſacroſanctis Eccleſiis, & de rebus, &

3 Nou. 6.16.123.3 De * Epiſcopis, & Clericis, & b orpha-
notrophis, & xenodochis, & brepho-

20 Quando libellus

1

Adiectâ locorum ſimilium collatione.

principi datus, litis con-
teſtationem faciat.
21 Vt lite pendente, vel poſt prouocatio-
nem, & definitiuam ſententiam, nulli
liceat Imperatori ſupplicare.

22 Si contra ius vel vtilitatem publicam, vel

per mendacium fuerit aliquid poſtula-

23 De diuerſis reſcriptis, & pragmaticis ſan¬ 3extj.3

ctionibus.
24 De ſtatuis & imaginibus.
25 De his, qui ad ſtatuas confugiunt.

Magistratus.

26 De officio præfecti prætoriorum, Orientis,
& Illyrioi.
27 De officio præfecti prætorio Africæ, & de
omni eiuſden diceceſeos ſtatu.
28 De officio præfecti vrbi.
29 De officio magiſtri militum.
30 De officio queſtoris.
31 De officio magiſtri officiorum.
32 De officio comitis ſacrarum largitionum.
33 De officio comitis rerum priuatarum.
34 De officio comitis ſacri parrimonij.
35 De officio proconſulis, & legati.
36 De officio comitis Orientis.
37 De officio prafecti Auguſtalis.
38 De officio vicarij.
39 De officio prætorum.
40 De officio rectoris prouinciz. 39. 33.Dj.14.
41 Vt nulli patriæ ſuæ adminiſtratio ſine per-oDjs.
miſſu principis permittatur.
De quadrimenſtruis tam ciuilibus, quàm mi-
litaribus.
De officio prœfecti vigilum.
De officio præfecti annonæ.
De officio ciuiliumiudicum.
De officio militarium iudicum.
De officio tribuni, & comitis militaris.
Ne rei militaris comitibus, vel tribunis
lauacra preſtentur.
De officiis diuerſorum iudicum.
Vt omnes iudices tam ciuiles, quam mili-
tares, poſt adminiſtrationem depoſitam,
quinquaginta dies in ciuiratibus, vel
certis locis permaneant.
50 De officio eius, qui vicem alicuius iudicis
obtinet.
51 De* aſſeſſoribus, & domeſticis, & cancel¬sIa Dj.22.
lariis iudicum.
52 De annonis, &-capitu adminiſtrantium,
& corun aſreſorun, alorimve publi
cas ſolicitudines gerentium, vel eorum
qui aliquam conſecuti ſunt dignitatem.
a 3 53 De

28. D.j. 12.

30. Djj13. C.xij.6.
Nou.8o.

35. D.j.16.

37.Dj.17.

38. Alius eſt vica-
rius, de quo ext.
j.28.

42 De officio præfecti vigilum. 42.D.j. 15. No.13.
43
44
45
46
47

48
49
 
Annotationen