Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Spis ilustracji

Fotografie mgr Piotra Jamskiego (z wyjątkiem ii. 80) i Stanisława Stępniewskiego pocho-
dzą z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie
1. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za Zygmunta I Starego (fot. Elżbie-
ta Rutkowska)
2. Kro/ w .fg/77M<?, drzeworyt w tzw. 1506 (fot.
Biblioteka Narodowa w Warszawie)
3. Bernardino de Gianotis, płyta z nagrobka Krzysztofa Szydłowieckiego, 1536-1541,
Opatów, kościół p.w. św. Marcina (fot. Ignacy Golda i Witalis Wolny; Instytut
Sztuki PAN)
4. Stanisław Samostrzelnik, portret Piotra Tomickiego, 2 ćw. XVI w., kościół oo. fran-
ciszkanów w Krakowie (fot. Adam Wierzba)
5. Akt sekularyzacji Prus, 1525, Kraków, Muzeum Narodowe (fot. Łukasz Schuster
i Adam Wierzba)
6. Przysięga składana królowi przez lenników, miniatura w CfoTŁ?,
po 1510 (fot. Fundacja XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie)
7. /&0A772 drzeworyt w tzw. Ł^A-
go, 1506 (fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie)
8. Willa Josta Ludwika Decjusza w Woli Justowskiej, przebudowana w początkach
XIX w. oraz w 1882 (fot. Piotr Jamski)
9- Hans Vischer (?), płyta nagrobna Seweryna Bonera, 1538, Kraków, kościół NP Ma-
rii (fot. Stanisław Michta)
10. Portret Jana Dantyszka, miedzioryt, 2 ćw. XVI w. (fot. Biblioteka Narodowa
w Warszawie)
11. Stanisław Samostrzelnik, g7M<?Ż7Mg7bA/ PA^f, miniatura w ĆAA%Agm HnAA-
pńn%?07W72 1530-1535 (fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie)
12. Stanisław Samostrzelnik, LTAtz^.% Fg?p;%, miniatura w modlitewniku Krzysz-
tofa Szydłowieckiego, 1524, Mediolan, Biblioteca Ambrosiana (fot. wg Miodoń-
skiej, 1983)
13. Szydłowiec, zamek Mikołaja Szydłowieckiego, 1510-1526, przebudowany 1620-1630
(fot. M. Raczkowski)
14. Ogrodzieniec, ruiny zamku Bonerów, 1530-1545 (fot. Mirosław Ciunowicz)
15. Koronacja króla, CATŁ?, po 1510 (fot. Fundacja XX Czartory-
skich przy Muzeum Narodowym w Krakowie)
16. Schematyczny plan wzgórza wawelskiego w okresie panowania Zygmunta I (fot. wg
Franaszka, 1981)
17. Plan zamku gotyckiego (fot. wg J. Firleta, Pianowskiego, 2000)
18. Rekonstrukcja przekroju wnętrza Kurzej Nogi w XV w. (fot. wg Fischingera, 1989)
19- Rekonstrukcje I piętra narożnika północno-wschodniego zamku w XV w. (fot. wg
Fischingera, 1990)
20. Tzw. Alchemia — na I piętrze Kurzej Nogi (fot. Stanisław Michta)

663
 
Annotationen