Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> / Wydział Historyczno-Filologiczny [Editor]
Roczniki Humanistyczne — 28.1980

DOI article:
Mikocki, Tomasz: Płytka z Hüfingen z przedstawieniem Matki Boskiej: przyczynek do badań wczesnochrześcijańskich zapożyczeń ikonograficznych
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37099#0009
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNiK] HUMANISTYCZNE
Tom XXVf[), zeszyt 4 — )980

TOMASZ MIKOCKI

PŁYTKA Z HUFINGEN Z PRZEDSTAWIENIEM MATKI BOSKIEJ
PRZYCZYNEK DO BADAŃ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKICH
ZAPOŻYCZEŃ IKONOGRAFICZNYCH

W Badisches Landesmuseum w Karlsruhe znajdują się dwie okrągłe płytki
srebrne z przedstawieniami konnego rycerza i tronującej Matki Boskiej z
Dzieciątkiem. Pochodzą one z wykopalisk archeologicznych w HuEngen w
południowo-zachodnich Niemczech; zostały znalezione w grobie wojownika
alamańskiego w 1966 r. Uważa się je za wyrób longobardzki'. Grób jest datowany
metodą dendrocnronologiczną na 616 r/ Płytki doczekały się kilku publikacji.
Podstawowa jest publikacja wykopalisk w HuEngen pióra G. Fingerlinai Ponadto
płytki zostały opracowane lub wymienione w wykazie nabytków Muzeum w
Karlsruhe^, w katalogu zawierającym wybór najważniejszych dzieł tego muzeum^
i w katalogu wystawy D/e zlńiHMMMen Zn i
Płytka wykonana jest z blachy srebrnej o grubości 1 mmi posiada średnicę
110 mm. Została wykonana techniką sztancowania za pomocą pozytywowej formy,
a następnie miejscami dopracowana przez trybowanie. Płytka była przymocowana
od tyłu do blaszki żelaznej o tej samej co ona średnicy za pomocą brązowej obejmy.
W świetle stanu zachowania zabytku niejasny wydaje się sposób przymocowania czy
zawieszenia płytki i jej funkcja. G. Fingerlin wiąże funkcję obu płytek z wypo-
sażeniem uprzęży końskiej. Miały, według niego, znajdować się obok siebie,
tworząc napierśniki Przypisywanie jednak płytek posiadaczom chrześcijańskim
raczej możliwość tę wyklucza. Płytki mogły być elementami ubioru. Niejasna
sprawa ich zawieszenia lub zamocowania nie wyklucza możliwości używania ich
' RaJAcAe^ Z.aa&^ma^gaw KarAraAc. ErwgrAaag^Aenc/:; 11 s. 194-196, ryc. 14, 15; G. Fingerlin.
DA a/awaaaAcAe ReitergraA aa^ 77a/lagea. W: /ar Joac/aa: IFerner 1974 s. 591-628.
^ DA /t/awaaaea :'n GaJwcstJca^cA/aaJ. Ta&^cAaHg a?: GarAnjaa/ TtarAraAer GcMojias vorn
77 v4pr;7 AA 77 Jani 7975; E. Petrascb. RaJAcAej DaaJg^wajeaw KarAraAe. Karlsruhe 1976 s. 34.
DrwerAaag^AcrAAt (jw. s. 194) podaje datę 606 r. Same płytki wytworzono wcześniej, zapewne ok. r. 600.
^ Jw.
^ DrwcrAaagjAerAAt, jw.
^ E. Petrasch. Th/JAata/og RaJAcAe^ TAza&^ma^eam KarAsraAe. Karlsruhe 1976.
^ Por. przyp. 2.
^ Opis oparto na pracy Fingerlina (jw. s. 603 n.).
" Tamże s. 612.
 
Annotationen