Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Museum Narodowe w Krakowie [Hrsg.]
Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie — N.S. 1.1999

DOI Artikel:
Zeńczak, Anna: Zespół witraży Józefa Mehoffera w kaplicy grobowej rodziny Grauerów w Opawie
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.21223#0085
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Anna Zeńczak

zespół witraży józefa Mehoffera

W KAPLICY GROBOWEJ RODZINY
GRAUERÓW W OPAWIE

Wśród wielu dzieł Józefa Mehoffera zgromadzonych w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie znajdują się również witraże tego artysty, a wśród nich:
Wiara-Nadzieja-Miłość oraz Caritas1. Są to autorskie repliki dwu z zespołu
sześciu okien, zaprojektowanych w roku 1901 do kaplicy grobowej rodziny
Grauerów w Opawie na Morawach. W roku 1964, na monograficznej wystawie
Józefa Mehoffera zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, można
było oglądać je wraz z kartonami, stanowiącymi własność warszawskiego Mu-
zeum Narodowego2.

Z opracowań poświęconych Mehofferowi niewiele można się o witrażach
opawskich dowiedzieć, mimo iż kartony do nich często są wzmiankowane i re-
produkowane3. Co więcej, z literatury niezbyt jasno wynika, czy witraże zostały
w ogóle zrealizowane, a jeśli tak, to czy realizacje te dotrwały naszych czasów.

1 Stanowią one własność p. Ryszarda Mehoffera. Od r. 1996 znajdują się w ekspo-
zycji stałej w Domu Józefa Mehoffera (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) przy
ul. Krupniczej. Wiara-Nadzieja-Miłość, 180 x 60 cm, ND 7780; u dołu po lewej na szkle
napis pędzlem: WEDŁUG KARTONU / J. MEHOFFERA / WYKONALI / F. BIAŁ-
KOWSKI & W. SKIBIŃSKI. Caritas, 180 * 60 cm, ND 7781.

2 Malowane akwarelą i gwaszem na papierze naklejonym na płótno. Kartony dwu
spośród czterech witraży z okien na ścianach bocznych mają wymiary: 187 x 73 cm; dwa
następne: 186 x 73 cm, natomiast kartony witraży na ścianach szczytowych: 102 x 156
cm i 152,5 x 103 cm. Do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie weszły w r. 1937
jako dar Józefa Mehoffera.

3 Najpełniejsze informacje o nich w postaci opisu katalogowego wraz z danymi
technicznymi zawiera katalog: Józef Mehoffer. Katalog wystawy zbiorowej. MNK, Kra-
ków, listopad-grudzień 1964, oprać. Z.Tobiaszowa, Z. Kudelska, wstęp H. B 1 u m,
poz. 120-125, 150, 151. Por. też: W. K o z i c k i, Józef Mehoffer (Sztuki Piękne, 3, 1926/
27), s. 376, 395-396.
 
Annotationen