Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 4.1959

Page: 177
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1959/0190
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Anna Sadarska

GRECKIE EPITAFIA METRYCZNE W MUZEUM NARODOWYM

W WARSZAWIE

W

T T Dziale Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się jede-
naście greckich inskrypcyj metrycznych. Są to wierszowane epitafia, tzw. epigramaty. Wszy-
stkie te inskrypcje pochodzą ze zbiorów braniewskich, których historia została już przeze
mnie omówiona na innym miejscu1. W przeciwieństwie jednak do inskrypcyj łacińskich
z kolekcji braniewskiej nie są one pozbawione metryk, gdyż dziesięć spośród nich zostało
opublikowanych przez W. Weissbrodta, dyrektora kolekcji Lyceum Hosianum w Braniewie2,
a niektóre posiadają jeszcze wcześniejszą i obfitszą literaturę, którą podaję w katalogu zabyt-
ków. Jedenasty zabytek, jedyny nie posiadający metryki, epitafium Tsatechani, pochodzi
niewątpliwie z Egiptu3. Ponadto cała warszawska kolekcja epigramatów została włączona do
monumentalnego wydawnictwa Griechische Vers-Inschriften4, gdzie znalazła odpowiednie
opracowanie od strony językowej i literackiej.

Jak wiadomo, każda reedycja musi być usprawiedliwiona istotną potrzebą. Sądzę, że w na-
szym przypadku potrzeba taka istnieje i to z kilku względów. Pierwsza, najważniejsza przy-
czyna to jednostronność dotychczasowych publikacji omawianych zabytków. A mianowicie
strona archeologiczna jest w nich bądź zupełnie pominięta, bądź sprowadza się do krótkiego
opisu. Jedna tylko inskrypcja została opublikowana przez archeologa5, lecz i to opracowanie
spotkało się z krytyką0. Spośród jedenastu inskrypcji warszawskich trzy zdobione są reliefami
i wymagają komentarza archeologicznego.

1 A. Sadurska, Inscriptions latines, Varsovie 1953, s. 5.

2 W. W eissbrodt, Griechische und Lateinische Inschriften in der Antik-archaeologischen Sammlung
der Koeniglichen Akademie zu Braunsberg, t. I, Griechische metrische Inschriften, Verzcichnis der Vorlesungen
an der Koeniglichen Akademie zu Braunsberg, S/S 1913, Braunsberg 1913. (W tekście cytowany w skrócie:
Weissbrodt).

3 Por. katalog zabytków nr 101.

'Werner Peek, Griechische Vers-Inschriften, t. I — Grab-Epigrammc, Berlin 1955. (W tekście cytowany
w skrócie Peek).

5 Por. katalog nr 3. A. Greifenhagen, Antiken in Braunsberg, Archaeologischer Anzeiger 48 (1933) 440—
441, f. 22.

"Katalog jw., por. E. Pfuhl, Zu dem Grabrelief aus Samos, A. A. 49 (1934) 34.

Rocznik Muzeum IV 12 177
loading ...