Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 11.1967

Page: 19
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1967/0023
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Irena Pomorska

USZEBTI W ZBIORACH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W KRAKOWIE I MUZEUM NARODOWEGO (ZBIORY CZARTO-
RYSKICH) W KRAKOWIE

F

igurki uszebti opracowane w tym artykule należą do dwóch kolekcji krakowskich: pierwsza
z nich wchodzi w skład Zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego1, druga stanowi nie opraco-
waną jeszcze część zbiorów Muzeum Narodowego (Oddział — Zbiory Czartoryskich) w Kra-
kowie2.

Większość figurek z kolekcji Oddziału — Zbiory Czartoryskich — Muzeum Narodowego
w Krakowie została opublikowana w roku 19593, te którym poświęcono część obecnej publikacji
touszebti zdeponowane w Oddziale — Zbiory Czartoryskich w 1960 roku przez Oddział Rze-
miosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie i przez Muzeum Przemysłu Arty-
stycznego w Krakowie. W tych muzeach uszebti znalazły się drogą zakupów lub zostały im daro-
wane przez prywatnych kolekcjonerów. Ponadto zostały tu opracowane trzy uszebti* zdepono-
wane przez rodzinę Czartoryskich w muzeum po przekazaniu całości zbiorów na własność
miasta Krakowa, i które wobec tego nie stanowią jego własności. Jako depozyty uprzednio
me były przeznaczone do publikacji. Wreszcie trzy figurki5 z dawnych zbiorów Czartoryskich,
które nie mogły być opracowane w poprzedniej pracy ze względu na wówczas przeprowadzaną
reorganizację zbiorów.

Uniwersytecka kolekcja uszebti, do tej pory nie publikowana, stanowi ciekawe uzupełnienie
Posiadanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie zbiorów.

1 W katalogu oznaczona skrótem: Zbiory UJ.

1 W katalogu oznaczona skrótem: MN Kraków. Warszawie Muzeum Narodowego

3 I. Pomorska, Uszebti w zbiorach polskich: Muzeu*^^^^^odoyiego ^ ^-
(Zbiory Czartoryskich) w Krakowie i dawnej Kolekcji Gołuchowsk.ej. Roczn.k Muzeu

szawie, IV, 1959, s. 93—175.

4 Nr katalogu 10, 19, 64.

5 Nr katalogu 2, 3, 5.

2'

19
loading ...