Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 20.1976

Page: 121
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1976/0125
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Janina Waniewska

PORTRETY RODZINY WALICKICH

P

JL oszukiwania materiałów źródłowych do portretów pochodzących z Małej Wsi koło Grójca,
a znajdujących się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, pozwoliły wyodrębnić z tego
zbioru duży zespół wizerunków rodziny Walickich1. Ród Walickich wywodzi się z Mazowsza.
Obok linii mazowieckiej istniała druga bardzo rozrośnięta gałąź tego rodu na Wileńszczyźnie.
Potomkowie obu tych odnóg jednej rodziny żyją dotychczas.

Wiadomości o Walickich na Mazowszu sięgają XV wieku. K. Niesiecki podaje, że ,,Dom
Walickich, starożytny, ma swój początek od dawnych przodków swoich, w Księztwie Mazowiec-
kiem, ziemi Czerskiej jako opiewa dokument oryginalny, nadawczy, na Waliskach, roku 1436”.
Wymienia on miejscowość Waliska jako gniazdo rodzinne tego rodu i określa dokładnie
położenie tego miejsca „przy granicach Latowicz, Piaseczna i Syrzna, w powiecie Czerskim,...”2.
B. Chlebowski potwierdza te wiadomości i powołując się na Żychlińskiego informuje, że Waliska
były „gniazdem rodu Walickich herbu Łada, mieszkających pierwotnie we wsi Kopana (w pow.
grójeckim)” i że tę wieś w ziemi czerskiej „R. 1436 Jan i Bolesław, książęta maz., nadają w Nowo-
grodzie Andrzejowi, Michałowi, Maciejowi i Mikołajowi Ładom, siedzącym w Kopanie,...”3 4.
Kopańskich z Walickimi używających herbu Łada identyfikuje E. von Żernicki-SzeligaL W 1438 r.
został potwierdzony akt nadania Walisk braciom z Kopany przez księcia Bolesława mazowiec-

1 Niniejsza praca powstała w ramach działalności Ośrodka Badań nad Polskim Portretem, z inicjatywy pani
kustosz Janiny Ruszczycównej, której na tym miejscu składam wyrazy podziękowania za życzliwą pomoc i intere-
sujące konsultacje.

2K. Niesiecki, Herbarz polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 219.

3 B. Ch. (1 e b o w s k i), Waliska. Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich
pod red. B. Chlebowskiego, t. XII, Warszawa 1892, s. 912; N. N.,Kopana. Słownik geograficzny, jw., t. IV, War-
szawa 1883, s. 371; T. Ż y c h 1 i ń s k i, Złota księga szlachty polskiej, t. IX, Poznań 1887, s. 162; F. Kamocki
Geneza dwu godeł w herbie Łada. Warszawa 1925, s. 6—36.

4. E. von Żernicki-Szeliga, Der Polnische Adel und die demselben hinzugetretenen anderlandischen
Adelsfamilien. t. II, Hamburg 1900, s. 483.

121
loading ...