Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie — 20.1976

Page: 420
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/roczmuzwarsz1976/0425
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I. WYSTAWY W MUZEUM NARODOWYM

W WARSZAWIE

Urszula Poplonyk

A. WYSTAWY W GMACHU GŁÓWNYM

1945

1. WARSZAWA OSKARŻA
3 V 1945—28 1 1946

plakat: Warszawa oskarża, wystawa w Muzeum Narodowym maj — czerwiec

przewodniki: Warszawa oskarża, przewodnik po wystawie urządzonej przez Biuro Odbudowy Stolicy
wespół z Muzeum Narodowym w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Sztuki i Ministerstwo Odbudowy Kraju,
maj—czerwiec 1945

Warszawa 1945, Drukarnia Narodowa, 16°, s. 24

Warsaw accuses, guide-book to the exhibition arranged by the Office of Reconstruction of the Capital together
with the National Museum in Warsaw, Ministery of Culture & Art and Ministery of Reconstruction of the
Country, may—june 1945
Warsaw 1945, Drukarnia Narodowa, 8°, s. 27

BapniaBa oóbhhhct, nyTeBoąHTenb no BŁiCTanKe, oprann30BaHHoił Eiopo BOCcraHOBJiennH crojinubi co-
BMecTHo c HapnonajiŁHbiM My3eeM b BapmaBe, MmincTepcTBO KyjibTyphi n HcnyccTBa h MmmcrepcTBo

BOCCTaHOBJieHHH CTpaHBI, MaH-HFOIIb 1945

BapmaBa 1945, 8°, s. 27

Varsovie accuse, guide de l’exposition organisće par le Bureau de la Reconstruction de la Capitale de con-
cert avec le Musće National de Varsovie, Ministćre de la Culture et de l’Art et Ministere de la Reconstruction
Nationale, mai — octobre 1945

Varsovie 1945, Drukarnia „Czytelnik” Nr 2, Warszawa, 16°, s. 31

2. RUINY WARSZAWY
29 IX 1945—5 1 1946

katalog: Wystawa Ruiny Warszawy, rysunki, akwarele, gwasze, Muzeum Narodowe w Warszawie
październik 1945

Warszawa 1945, odbity na powielaczu, 8°, s. 10

3. CHOPIN I JEGO WARSZAWA
21 X 1945—30 XI1945

komisarz wystawy: Stanisław Gebethner

plakat: Chopin i Jego Warszawa, wystawa rękopisów, pamiątek, wydawnictw, Instytut Fryderyka Chopi-
na, Muzeum Narodowe 21 październik — 30 listopad 1945, ..„Graficzna Spółdzielnia Pracy „Grochów”
99x69,7

4. RAF

29X 1945—3 X11 1945

komisarz wystawy: Stanisław Gebethner

420
loading ...