Muzeum Narodowe <Breslau> [Editor]; Muzeum Śla̜skie <Breslau> [Editor]
Roczniki Sztuki Śląskiej — 4.1967

Page: s
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rszs1967/0353
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
236

JANINA SMACKA

ciowo zatarty rysunek stempla, spłaszczony i roz- GROSSVS.CIVITATIS.SWJDNIC.1622 (Friedensburg,
szczepiony koniec trzonu). Seger, nr 3611)

Stempel: rewers 3-krajcarów, 1622 r. m fl) Tłok dQlny> nr inw ^_2m

Dublet do nr 121. Dł 3QQ mm> głowica: wys 133 mm> 0 gt 3Q m^

123. Tłok górny, nr inw. X-2123 szer- 130 mm; trzon: wys. 170 mm, szer. 43 mm.
Dł. 95 mm, 0 st. 19 mm, 0 tł. 43 mm. N* ścianie bocznej znak nr 8.

Na ścianie bocznej znak nr 8. stan zachowania: słaby, uszkodzony rysunek stempla.

Stan zachowania: słaby, widoczne ślady użycia (za- Stempel: awers 24-krajcarów, 1622 r.

tarty rysunek stempla, spłaszczony i silnie rozszcze- Popiersie władcy w wieńcu laurowym na głowie

piony koniec trzonu). 1 w kryzie (profil prawy), w otoku:-*FERD.II.IMP.

Stempel: rewers 3-krajcarów, 1622 r. S.A.(24)G.H.BO.REX.DV. {Friedensburg, Seger, nr 3607,

Herb miasta, po bokach inicjały: S — K, w otoku: odmiana)

MON.NOVA.CIVI.SWIDNIC.1622 (Friedensburg, Seger, 131 b) TłQk g5rny> nr inw x-2131

nr 3617, odmiana) DŁ 80 mm> 0 st. 29 mm, 0 tł. 46 mm.

124. Tłok górny, nr inw. X-2124 Na ścianie bocznej znak nr 7"

Dł. 100 mm, 0 st. 18 mm, 0 tł. 47 mm. Stan echowania: słaby, widoczne ślady użycia (lekko
Na ścianie bocznej znak nr 8. zatarty rysunek stempla, silnie spłaszczony i roz-
stań zachowania: słaby, widoczne ślady użycia (za- tępiony koniec trzonu),
tarty rysunek stempla, spłaszczony trzon, ubytki wy- StemPel: rewers 24-krajcarów, 1622 r.
pełnione częściowo materiałem obcym). Herb miasta' ozd°bi°ny ornamentem, w otoku: GROS.
Stempel: rewers 3-krajcarów, 1622 r. DVODECVPL.CIVI.SWIDN.1622 (Friedensburg, Seger,
Dublet do nr 123. nr 3607' odmi*na).

125. Tłok górny, nr inw. X-2125 132- Tłok Z0™?' nr inw- X"2132
Dł. 97 mm, 0 st. 18 mm, 0 tł. 42 mm. DŁ 110 mm> 0 sL 29 mm> 0 iŁ 46 mm-
Na ścianie bocznej znak nr 6. Na ścianie bocznej znak nr 9-

Stan zachowania: dobry, lecz widoczne ślady użycia Stan echowania: słaby, widoczne ślady użycia (część

(spłaszczony koniec trzonu). rysunku stempla nieczytelna, spłaszczony i rozszcze-

Stempel: rewers 3-krajcarów, 1622 r. piony koniec trzonu)-

Dublet do nr 121 Stempel: rewers 24-krajcarów, 1622 r.

Dublet do nr 131.

126. Tłok górny, nr inw. X-2126

133. Tłok górny, nr inw. X-2133
= Dł. 105 mm, 0 st. 29 mm, 0 tł, 52 mm.

I" co SMW^ e ślady użycia Na ścianie bocznej znak nr 12.

nia trzonie wypeł- Stan zachowania: bardzo słaby, widoczne ślady zu-
życia (prawie nieczytelny rysunek stempla, spłasz-
czony i rozszczepiony koniec trzonu).
Stempel: rewers 24-krajcarów, 1622 r.
Dublet do nr 131.

0 st. 25,5 mm, 134- Tłok górny> nr inw- X-2134

;er. 47 mm. Dł- 90 mm> $ st- 29 mm. 0 tł- 47 mm-

j miejscach ^a ścianie bocznej znak nr 12.

Stan zachowania: słaby, widoczne ślady użycia
I r (niewyraźny rysunek stempla, spłaszczony i rozszcze-

wonie na głowie Piony koniec trzonu).
t.IMP S A(VI)G H Stempel: rewers 24-krajcarów, 1622 r.
O | nr 3613, odmiana) Dublet do nr 13L

135. Tłok górny, nr inw. X-2135
m l i, 0 st. 26 mm, Dł. 110 mm, 0 st. 29 mm, 0 tł. 47 mm.

— Q = o I er. 43 mm. Na ścianie bocznej znak nr 11.

>cach znak nr 6. Stan zachowania: słaby, widoczne ślady użycia (nie-
npel. wyraźny rysunek stempla, spłaszczony koniec trzonu).

Stempel: rewers 24-krajcarów, 1622 r.
owym na głowie Dublet do nr 131.

.R.IMP.S.A. (12) 136 Tłck górny) nr inw X-2136

Q GO Wer' nr 3611) Dł. 120 mm, 0 st. 29 mm, 0 tł. 49 mm.

Stan zachowania: słaby (część rysunku nieczytelna,
=— q£J ^^^^^^^^, spłaszczony, rozszczepiony koniec trzonu, w dwu

rysunek stempla, miejscach pęknięty).

Stempel: rewers 24-krajcarów, 1622 r.
Rysunek stempla jak nr 135 (Friedensburg, Seger,
tem, w otoku: nr 3609, odmiana)

i. m

- co

o

= co

% o

— (d

= id

0

O
O

OE E
— o
loading ...