Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Hrsg.]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 2.2012

Seite: 15
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2012/0019
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Przedmowa

„Sztuka Ameryki Łacińskiej” to rocznik poświęcony sztuce i kulturze wi-
zualnej Ameryki Środkowej i Południowej, przygotowywany przez Polski In-
stytut Studiów nad Sztuką Świata, a wydawany przez Wydawnictwo Adam
Marszałek. Jego tematyka koncentruje się na sztuce okresu kolonialnego oraz
sztuce nowoczesnej i współczesnej, jak również relacjach artystycznych Ame-
ryki Łacińskiej z Europą ze specjalnym uwzględnieniem Polski. Mamy przy-
jemność zaprezentowania drugiego numeru czasopisma, w którym znalazły się
przede wszystkim artykuły dotyczące sztuki kolonialnej i jej tradycji oraz sztu-
ki nowoczesnej. Autorzy koncentrują swoje zainteresowania na problematyce
architektury i wystroju wnętrz (od czasów kolonialnych po wiek XX), na za-
gadnieniach związanych z myślą o sztuce i historiografią, a także na zjawiskach
sztuki współczesnej.
Pierwsza część prezentowanej publikacji składa się z siedmiu artyku-
łów. Dwa z nich są autorstwa Ewy Kubiak, a dotyczą architektury. Pierw-
szy jest problemowym ujęciem traktującym o architekturze regionu Cuzco,
w którym autorka analizuje rolę tamtejszego kościoła jezuitów jako jedne-
go z elementów kształtujących krajobraz architektoniczny na wyżynach an-
dyjskich okolic Cuzco i wybrzeżach jeziora Titicaca. W drugim w szerokim
ujęciu prezentuje problem układu bazylikowego w architekturze kolonialnej
Ameryki Łacińskiej. Dwa artykuły autorstwa Alberta Martina Isidoro i Gu-
adalupe Romero Sánchez dotyczą wystroju wnętrz. W pierwszym z nich ba-
dacz redefiniuje „porządek zoomorficzny”, charakterystyczny dla barokowej
sztuki metyskiej Wicekrólestwa Peru, koncentrując swe studia na wyposa-
żeniu kościołów w Pomacie i Yunguyo (świątynie misji ewangelizacyjnych
zakonu dominikanów na terenach dawnego Chucuito w Peru). Guadalupe
Romero Sánchez natomiast zajmuje się zagadnieniem obecności elementów
orientalnych w wystroju wnętrz kościołów misyjnych kolumbijskich regio-
loading ...