Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Page: 41
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0051
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1913

Νικοπόλεως άνασκαφαί. — Ό Ιουστινιανός εν Θεσσαλονίκη. 41

άγκιστρον, εξ ου δήλον ό'τί από τούτων κοινή έξηρ-
τάτό τι, βεβαίως λυχνία προ εικονοστασίου. Κά-
τωθεν δέ της λυχνίας Γσως έκρέματο και ό ευρε-
θείς μετά των ελασμάτων σταυρός, ώς μαρτυρεί
το παραπλήσιον έλασμα, όπερ ήτο συνηρμοσμένον
δια κρίκου άνωθεν αύτου (είκ. 9 β β γ).

Επίσης άνευρέθη εντός της βασιλικής σιδηρά
λεπις μαχαιριδίου μετά λαβής, εφ ής εινε προσηρ-
μοσμένοι κρίκοι (είκ, 9 δ )' το μαχαιρίδιον
τοΟτο εχει μήκος 0 109. Έπί τής λαβής ύπάρχει
ήλος, δι' ο δ συνεκρατεΐτο έπένδυσις ταύτης πιθα-
νώς εξ όστου ή ξύλου.

Έκτος των γλυπτών και τών χαλκών αντικει-
μένων ευρέθησαν εντός τής έπιχώσεως τής βασιλι-
κής Δουμετίου και έλάχιστά τινα ρωμαϊκά και
βυζαντινά χαλκά νομίσματα, οίον εν του Μάρκου
Κλ. Τακίτου (275 μΧ), έτερον θραύσμα έφ' οΰ τά περί τής χρονολογίας τής βασιλικής ταύτης είκα-
γράμματα ν$. βνΡ, και δύο βυζαντινά φέροντα σ,;α, καθ' ήν α^τγ] κατά πασαν πιθανότητα άνη-
τό κεφαλαϊον Κ και την λ. οζζο. γέρθη περί τάς αρχάς ή τά μέσα του Ρ' μΧ αίώ-

Τέλος δημοσιεύομεν ένθάδε τών επί τών κερά- νος ήτοι περίπου όλίγα τινά έ'τη ή και κατά τους
μων τής βασιλικής σφραγίδων άκριβεΐς φωτογρα- χρόνους τοΟ αύτοκράτορος Ιουστινιανού οπότε ή
φικάς εικόνας (είκ. 10). Περί τούτων ίδέ ΑΕ βυζαντινή τέχνη έξίκετο εις τό άπόγειον τής άκμής
1916 4ο. καί του μεγαλείου αυτής.

Ούτως εκ πάντων τών άνωτέρω πολυπληθών
καί ποικίλων ευρημάτων ενισχύεται ή ημετέρα Αλέξανδρος Φίλαδελφενς.

10: αποτυπώματα σφραγίδων.

Ό Ιουστινιανός έν Θεσσαλονίκη

Γεωργίου

Η κατωτέρω δημοσιευομένη επιγραφή ευρέθη
ύπ' έμου έκτισμένη έν τω δαπέδω τής έν θεσσα-
λονίκη εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου ύπό τήν
μικράν βόρειον στοάν καί ούχί μακράν τοΰ προς
βορραν τοίχου, έν θέσει σκοτεινή, δι' ήν βεβαίως
καί έμεινε μέχρι τούδε άπαρατήρητος.

Του λίθου είναι το ύψος Ο 53, πλ. 0 44, πά/.
0 05, τών δέ γραμμάτων ύψος 0 038.

Ηδη ό πρώτος στίχος παρέχει τήν χρονολογι-
κή ν άφετηρίαν τοΟ περιεχομένου δια τής μνείας
του αύτοκράτορος Ιουστινιανού καί τών τίτλων
αύτου.

ύπό

Οικονόμου.

Ό Ιουστινιανός ό Α , ό άλλως καί Μέγας επι-
καλούμενος, τή πάλαια ρωμαϊκή αυτοκρατορική
συνήθεια καί αυτός άκολουθών, παρατάσσει έν τή
εγγράφω αύτου δημοσία έμφανίσετ τά εκ τών στρα-
τιωτικών κατορθωμάτων ανήκοντα εις αυτόν επί-
θετα, εξ αυτής δέ τής παρουσίας τών τεκμηρίων
τούτων καθίσταται δυνατός ο καθορισμός του αύ-
τοκράτορος, περί ο δ καί νυν έν τή ημετέρα επι-
γραφή πρόκειται.

Επιγραφικά μνημεία άναγράφοντα πλήρη τήν
σειράν τών τίτλων τοΰ Ιουστινιανού του Α' είναι
ελάχιστα.

6
loading ...