Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Page: 155
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0165
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΈπιγραφάΙ των ιαμάτων έν Έπιδαύρω

υπο

Π. Καββαδία.

Ή Επίδαυρος ήτο πόλις, /.ατά Στράβωνα, «ουκ φοτέρων των έπιγραφών είνε ή υπό του ΡΓαβηοΙνθΙ
•άσημος και μάλιστα δια την έπιφάνειαν του Άσκλη· γενομένη έν τω έν ετει 1902 έκδοθέντι τόμω έπι-

πιου θεραπεύειν νόσους παντοδαπάς πεπιστευμένου γραφών Πελοποννήσου, ήτοι ή ίν ΙΟ. IV άρ. 9£
και το ίερον πλήρες έχοντος των τε καμνόντων (στήλη «Κλεώ») καϊ άρ. 952 (στήλη «Άράτα»),
κα! των άνακειμένων πινάκων, ίν οίς άναγεγραμ- ένθα γίνεται μνεία και άλλων γενομένων δημοσιεύ-
α,έναι τυγ/άνουσιν αί θεραπεΐαι, καθάπερ έν Ινώ σεων αυτών και πάσης της σχετικής βιβλιογραφίας,
τε και Τρίκκη» {Στράβων VIII, 374). Τούτους δε (πρβ. Ιερόν Ασκληπιού σ. 255 σημ. 2).— Εύρέ-
τούς έν τω Ίερω τής Επιδαύρου πίνακας άναφέ- θησαν δε αί περί ών ό λόγος στήλαι παρά τον άνα-
ρει ο Παυσανίας δια των έςής: «Στήλαι δέείστή- τολικον τοΐ/ον του Αβατου, ένθα εκειντο κατά γής
κεσαν έντος του περιβόλου τό μεν αρχαίο ν και τεΟραυσμέναι εις τεμάχια Πρακτικά Αρχ. Εται
πλέονες, έπ' .-μου δε ες λοιπαί" ταύταις έγγεγραμ- ρεί'ας, 190θ σ. 08 και 85). Και ή μεν πρώτη τε-
μενά και ανδρών και γυναικών εστίν ονόματα ά/.ε- Οραυσμένη ούσα είς 6 μεγάλα τεμάχια άπετελέσΟη

σ

θέντων υπο του Ασκληπιού, προσέτι οέ και νό- πλήρης" ή δευτέρα όμως (ή στήλη «^4ράτα»),

ση μα ότι έκαστος ένόσησε και όπως ίάΟη' γέγρα- ήτις είχεν εύρεΟή τεΟραυσμένη εις 20 μικρά κατά

πται δε φωνή τή Δωρίδι [Παυσ. Π, 2/,3). τό πλείστον τεμά/ια, εϊνε λίαν -λλιπής, ει καϊ

Μετά διετίαν από τής έν ετει 1881 εναρςεοος πάντα τά τοτε ευρεθέντα τεμάγια εί/ον προσαρ-

τών έν τω Ίερω ανασκαφών εύρον τάς ουο των μοσΟή.

εξ τούτων στηλών, άς έδημοσίευσα έν ταύτη τή Κίς ταύτας τας έ/. του 1883 έπιγραφάς πρρστί-

Άρναιολογικη Εοηαεοίοι, τήν αεν ττοώτην, την Οενται νυν νέα εύοτα.ατα, ήτοι δυο αεγάλα τεαά-

άρ/ομένην δια του «Κλεώ πένΰ έτη έκύηοε», έν χια προσαρμόζοντα τή στήλη «'^ράτα-> καϊ όλό-

τώ τόμω του 1883 (σ. 197-228), τήν δε δευτεραν, κλήρος στήλη (τρίτη στήλη ) αρχομένη δια του

τήν άρχομένην δια των « 14ρατα^1άκαη'α νδρωπα» , «Κόρα άφωνος» 2 προέρχονται οε ταύτα ές άνα-

έν τώ τόυ,ω του 1885 (σ. 1-38). Ανεόηυ,οσϊευσα σκαΦών γενομένων εν τώ έν σ. 1 Ιό υ.ντ,αονευο-

δ' αύτάς έν ΡοηίΙΙβΒ ιΓΕρίάαηνβ I σ. 24 άρ, 1 μένω άψιδωτώ οΐκοδομήα.ατι μετά μωσαϊκών, έν ώ

και σ. £Γ> άρ. 2. Έν δε τώ έν ετει 1900 έκδοΟέντ' ευρέθησαν καϊ αί έν τώ προηγουμένω άρθρω έπι-
Ιίβλίω μου α Ιερόν τον Ασκληπιοϋ» έδημοσίευσα γραοαί υπ άρ. 1-5 σ. 117-153) και άλλαι έπι-

καϊ ©ωτοτυπικήν άπεικόνισιν αμφοτέρων τών έπι- γραφαί δημοσιευόμεναι ϊν τώ έπομένω άρθρω«Ανα-
γραφών καϊ μετάφρασιν αυτών είς τήν ομιλούμε- σκαφαϊ έν Επιδαύρω» ιοε σχέδιον του οικοδομή-

νην

λώσσαν (σ. 253-292) έκθετων ποο^ τούτοι

τά ές αύτών πορίσματα ώς προς τήν έν τοις

άαπνβ, τ 41). και τώ 1905 εν τώ 'Λρ/αιδλογικώ συνεδρίω
Άσκληπιείοις άσκουμένην θεραπείαν τών ασθενών Αθηνών (Οοηψίβδ νβηάηβ άη ΟοηρΓββ ίηίβνηαίίοηαΐ,

καϊ ""ενίκώς ώς πρός τήν ίστΟΟΪαν τής ίατοΐκή: ά'ΑίΗβηββ, ι. 270 . Άναλυτικαίτερον πραγματεύομαι περϊ τών

ζητημάτων τούτων εν τώ Ίερω τον Ασκληπιού, σ. 270-283.

παοα τοις αργαιοι;. 1 Ιελευταια οημοσιευσις αα- ., ν., „ .'. ,, , _ „,. , . ^ ..

Γ - ι I. II - I 2 Ιν/οαεν αρα τρεις στάλας εκ των ε; υπο του Ιίαυσανιου

μνημονευομένων, ήτοι τα; δύο στηλα; «Κλεώ» και «'/ίρατα»
1 Τά -ορίσματα ταύτα, α το πρώτον ίξέθηκα ίν 'νίρχ. (16. IV 951 952. ΈφημερΙς 1883 σ 197 και 1885 σ. 1,

Έφημερίδι. 1883 τ. 218, χνεκοίνωσα προ; τούτοι; τώ 1903 έν τοις ά'ΕρίάαίΙΤβ σ. 24 και 28) και τήν ενταύθα δημοσιευομένην υτη'λην

ΜέΙαης/68 Ρβννοΐ (8ιιν Ια ς/ηβΗβοη άβ8 τηαΐαάεβ α Ερτ «Κόρα άφωνος» (Εφημερϊς 1918 σ. 162 κ.έ.ι.

20
loading ...