Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

DOI article:
Philadelpheus, Alexandros: Nikopoleōs anaskaphai
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14365#0044
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΕ 191$

Νικοπόλεως άνασκαφαί.

(συνέχεια- προς ΑΕ 1917 48)·

υπο

Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως.

Χριστιανική βασιλική Δουμετίου. άνθη, φυτά, σταυροί, κύκλοι, αστέρες κλπ. Επει-
δή ό' ένεκα της μεγάλης καταστροφής τούτου κα-

Ε'. Γλυπτά και άρχιτεκτονικά μέλη. τέστη ήμΤν αδύνατος οιαδήποτε συναρμολόγηση,

όιά τούτο θέλομεν περιγράψει τα μεγαλήτερα τα

Έκτος των σπουδαιοτάτων και θαυμαστών ψη- σχήμα και σπουδαιότερον άμα των τεμαχίων τού-

φιδωτών, άτινα δια μακρών εν τοις προηγουμένοις των. Και εν πρώτοις το άριστον απάντων (μήκους

τεύχεσι της ΑΕ 1916 και 1917 περιεγράψαμεν, 0 54 βψ. 0 59 πάχ. 007-8) είνε το έν είκ. 1 και

άνευρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν της άρχαιοτά- 2 προς δεξιάν μέγα άνάγλυφον εκ δύο τεμαχίων

της χριστιανικής βασιλικής Δουμετίου εν Νικοπό- άποτελούμενον, έπι τής κυρίας όψεως του οποίου

λει και πλείστα γλυπτά, ώς έπι το πολύ άρχιτε- παρίσταται άμνος έστραμμένος εν κατατομή προς

κτονικά, οΐον κιονόκρανα, έπίκρανα, διακοσμητικά τάριστερά και βαδίζων προς το κάθετον σκέλος

άνάγλυφα, κλπ. εις ών τήν λεπτομερή άπαρίθμη- σταυρού, ου παρά τήν βάσιν ύψοΤ τον ένα των

σιν και περιγραφήν προβαίνομεν ήδη: ποοσθίων ποδών. Ό άμνος ούτος άνέχει τήν κε-

1-24) Είκοσι και τέσσαρα παντοίον μεγέΦονς φαλήν προς τάνω, έχει δ έστεμμένην ταύτην δια

τεμάχια παμμεγίστου άμφιαναγλύπτου δρνφάκτον τροχοειδοΟς άλω, τοΟ χριστιανικού φωτοστεφάνου,

ή στηϋαίον, δπερ πιθανώς θά έφρασσε τήν έν τώ ου" δηλουται οτι πρόκειται περι τής συμβολικής

κεντρικώ κλίτει (καθολικώ) σωλέαν, οί'αν περιε- παοαστάσεως αύτοϋ του Σωτήρος ήμών Ιησού

γράψαμεν έν ΑΕ 19 1 6 36· Έπι τών τεμαχίων ΧριστοΟ. Λίαν χαρακτηριστική είνε ή πρωτογε-
τουτων (είκ. 1-3) παρίστανται ^φα< καρποί,

1 1α: ανάγλυφα διαατνλον η στη&αίον

, ο/ * 7α: υπιοϋΊα δψις.

1: προσνια οψις' Ύ
 
Annotationen