Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

DOI article:
Kabbadias, Panagiōtēs: Anaskaphai en Epidauro: (1918 kai 1919)
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14365#0182
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
172 Ανασκαφαι εν Επιδαύρω* υπό Π. Καββαδία.

ΑΕ 191Η

Ο _ 50 _ ιΟΟ

Εϊκ. 12 Ανασκαφαι εν έτει 1918 και 1919

1. Άψιδωτον μετά μωσαϊκών οικοδόμημα (πρβ. είκ. 13) δυναμενον να έκληφ·θη άς Ά γορα μετά Βασιλικής. — 2. ΟΙκοδόμημα
μετά μωσαϊκών (πρβ. εϊκ. 32), δυνάμενον νά κλη^ ε π αν λ ι ς.

Ανασκαφαι έν Έπιδαύρω

(1918 και 1919)
υπό

Π. Καββαδία.

Τάς άπο τεσσαρακονταετίας ενεργούμενα; δα-
πάναις της Αρχ. Εταιρείας άνασκαφάς εν τω έν
Έπιδαυρία Ιερώ του ΆσκληπιοΟ, αί'τινες εϊγον
διακοπή άπο του τέλους του 1909, έπανέλαβον τω
1916 και έσυνέχισα τω 1918 και 1919. Σκοπός
δε των έπαναληφΟεισών καί συνε/ιζομένων- Εργα-
σιών είνε ή συμπλήρωσις του δλου άπο τοΰ 1881
ανασκαφικού* έργου της Εταιρείας δια της έξερευ-
νήσεως και σκάφης των περί το κεντρικόν μέρος
του Ίεοοΰ κτισμάτων, οσα δεν εϊχον άποκαλυφθή

δια των άπο του 1881 άρζαμένων άνασκαφών.

Δια των εργασιών του 1916 άνεσκάφη μικρόν-
οικοδόμημα ρωμαϊκών γοόνων, κειμενον πλησίον
του μεγάλου διωρόφου Καταγωγίου (του απέναντι-,
του Θεάτρου), βορειοδυτικώς αυτού, κάΐ συγκεί-
μενον ες" αυλής περι ήν ύπάρχουσι δωμάτια. Πε-
ραιτέρω αί έργασίαι άπεκάλυψαν και άλλο ομοιον*
κτίσμα, 6'περ όμως είνε κατά το πλείστον κατε—
στραμμένον. Εις ίκανήν δ' από τούτου άπόστασιν,.
κατά την προς τά Προπύλαια τοΰ Ιερού κατεύ-
θυνσιν, ενθα ήσαν ορατά λείψανα τοίχων άσβεστο—
κτίστου μεταγενεστέρου κτίσματος, γενομένης έρεύ-
νης δΥ άνορύξεως τάφρων, έφάνη οτι τούτο είχε.
τά εδάφη μουσειωτά, άτινα άποκαλυφθέντα καθ
ολοκληρίαν διά των έργασιών του 1918 έφάνη δτε
 
Annotationen