Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

DOI article:
Leonardos, Basileios I.: IG II 455
DOI article:
Leonardos, Basileios I.: IG II 1032
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14365#0114
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
104 ΙΟ II 455 — ΙΟ II 1032.

ΑΕ 1918

464 (Ίάσου) και ^έκγόνοις καϊ καταταξαι (ούτως,
ώς έν <ΙΗδ 1888341 κείται, γραπτέον έν ΚΙΟ 464
και έν ΙανΜά ΗΟΕ I 5263 αυτόν εις φνλήν και
πατριήν, 810* 162(=3312)29_32 183(=2333 = ΚΙΟ
367)27_30 Σάμου" στ. 10/3πρβ νΨίΙαηιοΊοίΙζ ΙβγΙ-
1θ8 ν. Ερίά. 378, ΨίΙΙιβΙηι ΟΟΑ 1900ιοδ[Κΐα

3(37], Βάσης Ά θ 190 4 626/7, Παπα βασιλείου Α Ε

1905 35/6, ΨίΙίιβΙηι ΒΟΙ 6012(πρβ 14 5310/1) σΐι
1909141 [β· β/β]11Ο '2Π 21219/0 36042/3, ΜβίβίβνΗαηΒ
ΟΑΙ 207ΐ7' στ. 17/8 ίσως καϊ = τννχάνείν τ?/ς
αυτής επιμελείας του δήμου, δηλ. τ^ς πάρα τον
δήμου επιμελείας, αν του δέηται), πρ8 άλλως
στ. 20/3), ΟΟΐ10(Έφέσου)16/7 20,#ΚΙΟ 477(Στρα-
τονικείας)18/9, ΚΙΟ 417 ( Καλύμνης )61/2, ΟΟΙ 49
(Ιΐτο.λεμα'ίδος) καταχωρίοαι ^ α ντον εις φνλήν
Πτολεμαιΐδα και δήμον Β\ερε\16νικέα, ϋΐ 5271
5272 (Ν εαπόλεως" φρητρία, φρήτορα, άλλοφρ ή]-
τορα, φρήταρχος), πρβ 8ζα?ιίο ΑΒιιθγ^θιτ. 1 κέ

ΟΒυθΓ^θιτ. 53 κέ, δΚβίηαοΙι ΤΕΟ 364, ΙατίβΙά
ΗΟΕ I 521 χέ II 787κέ 841 ΟΕ* 399κέ.

14/ό' διατηροΰντι τήν α[ύτήν αΐρεσιν ενρέσ$αι
(εύρέσϋαι άναπληροι και Ραγκαβής) και άλλο ί5άγ]α-
ΰδν δτουάν και έν ΙΟ ΙΪ5 4Ό7°8/9 άναπληρωτέον
μάλλον εΐναι δ ε αύτώι διατηροΰντι τήν αν,λχ9)τήν
αΐρεσιν (άνευ του τώι δήμωι εύρέσ&αι κ[αί] άλλο
άγαΐβόν ότου αν (.πρβ Όίίίηιαν Ε3 1 89 1 76 II,
ΙοΙΙίη$ αύτ. 417)' και έν II 605 (κατά το επί του
λίθου μετά το αυτήν κενόν) άναπληρωτέον μάλλον
τ?)ν αυτήν \αΐρε19σιν' περί του ό'του αν πρβ ά. σ.
102α· πρβ ΙατίβΙά ΗΟΕ II 799.

16/7' τόδε το 1Ίψ]ήφισμα (πρβ ΑΔ 1916 π 63»
ά. σ. 102α)' ούτως (μετά του το$ε) καί Πιττάκης
και Κθ88 και Ραγκαβής.

Βαοίλειος Λεονάρδος.

Ιϋ II 1032

υπό

Βασιλείου Λεονάρδου.

'Ακαμαντίδος δημοτών κατάλογος. Πεντεληκου
λίθου απόκομμα (ΕΜ 8684), πέρις τε και οπίσω
έλλιπές, υ ψ. 0 18, πλ. 0 07, πάχ. ώς0 048" γρ.
υψ. ΟΟΟΰ,' μτγρ. 0004-001, μτστ. ± 0003.
ηύρέθη έν ταΐς προ του επί Ρηγίλλη Ώιδείου
σκαφαΐς τη 24ϊ> ίουλίου 1857. 6ο. είκ. σ. 105.

'Κκ των σωζόμενων τριών λημμάτων, 7 Κεφα-
λ\ή&εν 10Είρεσ[ίδαι [Τ\ειρεσ[ίας Οά ήτο άπίθανον)
12Χολα^ρ^εΓς, όηλοΰται ό'τι δ κατάλογος είνε δη-
μοτών της Ακαμαντίδος. Τά δημόθεν, ώς έκ των
σωζόμενων (7 10 12) δήλον, ήσαν έν είσΟέσει κεχαρα-
γμένα. Ι ά σωζόμενα των δημοτών δνόματα ήσαν
άπαντα έν ονομαστική πτώσει, ουδέν δέ έν γενική
ίπατρόΟεν)· διότι, ώς έκ των έν άρ/ή ελλειπόντων
γραμμάτων φαίνεται, το άρκτικδν αυτών γοάα,ΐΑα
εκείτο επί τή; αυτής νοητής καθέτου' δεν δύναται
οέ νά ϋποτεΟή δτι το κάτωθεν του κυρίου εκάστου
όνομα εινε πατρόθεν και νά άναγνωσθή λν 8Σ\ω·
οίστρατος 9Α]γασίω[νος· διότι, άναγινωσκομένου

του 12ου στί/ου ώς Χο2α[ρνεΓς, ύπό τό όνομα του
Είρεσίδου, ενός και μόνου οντος (η), δεν κείται άλλο
δνομα" έπειδή δέ τά δημοτικά άρχονται σχεοόν
έπι τής αυτής καϊ τά τών δημοτών καθέτου καϊ
ουχί δεξιώτερον ώστε τους τών δημοτικών στίχους
συμμέτρως πως έ'/ειν προς τους τών και το πατρό-
θεν άμα φερόντων δημοτών, είκότερον ίσως οτι πα-
τρόθεν δεν ύπήρχον οϋοέ δεςΊόθεν τών ονομάτων τών
δημοτών. Έπειδή έν τή άρ"/ή τών ονομάτων εκά-
στων δλίγα, εν ή δύο ή το πολύ τρία, γράμματα
έλλείπουσιν, δεν εινε πιθανόν ό'τι μικρόν μόνον του
λίθου μέρος έν αριστερά άπεκόπη, ήγουν δεν είνε
πιθανόν ό'τι δ σωζόμενος κατάλογος εκείτο προς τή
αριστερά του λίθου άκρα' ή ολη έπιγραφή διήρητο,
ώς φαίνεται, εις σελίδας, ών μιας μέρος ήν τό σω-
ζόμενον άπότμημα, άνωθεν δέ τών σελίδων έκεχά-
ρακτο κοινόν τό γενικόν τής επιγραφής λήμμα' καί
πόστη μεν ήν ή σωζόμενη σελίς, τυγχάνει ον άοη-

λον, πάντως δέ, ώς κατά τά είρημένα εΐκάσαι, δεν

8 3 19
 
Annotationen