Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Page: 195
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0205
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Λνασκαφαί έν Επιδανρω.— Εις Ρόδου επιγραφής. I 95

έν τη άνω (τη όρατη) πλευρά (μήκος 0,85, πλά-
τος 0,60) ή έξης επιγραφή:

Νικαρέτις, Καλλικλής, Καλλικράτης
Καλλικλής Καλλιφάνευς Νικαρίστα
Έπιδαΰριοι ----- - - - - - -

" Ά πολλών ι Ασκλαπιωι ά[νέθεσα]ν.

-·■■■■' ■ ■ ' ■ ' \

Επιγραφή 13 και 14. Α'ύται άναγινώσκον-
ται επί των δύο αντικείμενων πλευρών του έν
είχ. 41α και 42? βάθρου

«χο· 13

Τον Οειότατον Αυτοκράτορα Μ[αρκον]
Αΰρήλιον 'Αντωνεϊνον οεβαοτόν, ευσεβή; ευτυχή,
μέγιστον, ή ιερά Έπιδαυρίων πόλις άνέστησε, τον
σωτήρα της οικουμένης, επί Ιερό μνημόνων
Κορ . 'Αμα'νδου και Μ . Αυρηλίου Σοοστράτου.αρ. 14

Τον Φείθί«τον Αυτοκρά-
τορα Μ. Αύρ.. Σευήρον 'Αλέξανδρον
σεβ(*στ<>[ν:]. εΰσεβή, ευτυχή,
μέγιστον, ή ιερά Έπιδαυρίων
πόλις εκ των τοϋ ΰεοϋ
χρημάτων.

ϊό βάθρον ευρέθη κείμενον επί του στηλοβάτου,
οιατεταγμένον ώς έν είκ. 42α . *Ητο άρα έπ' αύτου'
ίδρυρ,ένον, καθ ήν φέρει έπιγραφήν άρ. 14, το
Αλεξάνδρου του Σευήρου άγαλμα. Εν τη αντιθέ-
τως ο' όπισθία πλευρά αύτού' υπήρχε κατ' άντί-
στροφον τάξιν ή ύπ' άρ. 13 επιγραφή. Εκ ταύτης,
δέ φαίνεται οτι αρχικώς ο λίθος είχε χρησιμεύσει,
ώς βάθρον αγάλματος του Άντωνίνου, οτι δηλ-τό
βάθρον είχε την κατά την είκ 41α στάσιν. — Φα-
νερον άρα είνε οτι ό λίθος το πρώτον έχρησίμευσεν
(μετά το 180 μ. Χ.) ώς βάθρον αγάλματος του
Αντωνίνου (εΐκ 4Ία και 41). "Υστερον δέ (μετά το
ώοο) οι Ιί,πιοαυριοι αντικατέστησαν το του Αντω-
νίνου άγαλμα οι αγάλματος του Άλ. Σευηρου,
προς τούτο δέ άνέστρεψαν το βάθρον ώστε .έλαβε
τούτο την κατά την είκ. 42α στάσιν. Η άνω δηλ.
πλευρά έγένετο/.άτω πλευρά και ή όπισθία έγένετο
ποοσθία —Λεν πεοιωοίσθησαν άοα οί ΕπιδαύρΊόι
εϊςτονά άντικαταστήσωσι, κατά το σύνηθες, μόνον
την κεφαλήν του αγάλματος του .Άντωνίνου, άλλ'
αντικατέστησαν το όλον άγαλμα, :διοτι διάφορος
είνε ή κοιλότης, έν ή ένεγομφουτο το άγαλμα του
Άντωνίνου και διάφορος ή του αγάλματος του
Σευήρου (ίδε είκ. 41* και 42Ρ}.

"ΕγραΦον ΐλήνϊ Ιουλιω 1920

77. Καββαδίας.

Είς Ρόδου έπιγραφάς (ΑηηπαΓ. 1915ΐ5ΐ«).

σ. 151 (28) γρ. 1- καί [με] θανόντα 2^Υγέλλε[ιν]
πάσιν τεσσπρακα[ι]δεχε'τη (~ρβ Κόντης Γλωσσ. παρα-
τηρήσ. 338) 3πέτρωι κρά[τ]α τυπέντα" κελαινοφαεΐ
δ' υπό νυκ[τι] 4κεΐμαι - 5Δαφναΐος, λέξαι δέ - 6-Άίδηι-.
σ. 154 (43) γρ. Άσπ]ένδιος. σ. 158 (65) γρ.
Γλυκέρας. σ. 11)0 (80) γρ. Σωτηρίς. σ. 161 (88)
γρ. Άπαμείτιδος. σ. 178 (181) γρ. Άΰηναιίς. σ.
179 (185) γρ. Εύθ]υκρατεία[ς.. ^ . .,

Έν Α Ε 1919 60α ιβ ΚνβίββΗηιβτ Ονΐ

1885. σ. 68?32 πρβ ΗοηιοΙΙβ ΒΟΗ 1899565 ι5
του κονίματος τάς γάς τάν σάσιν(=σήσιν, Σου.δ.),
Κεραμόπονλος Δελφ. τοπογρ. 931. σ. 69x 33 π?β
Κτβΐ8νΤιηιβν Ονΐ § 157 κέ. σ. 74β 5 γρ· Παμπιρίχω)
π?3 ά. (1919)σ.58β. σ. 88: ΙΟΧΙΙ9 285 πρβ
Βαηηΐβν Βμ\ν 1916ΐ227· σ. ιοία 47 Υ?- έσ:ι.
; ,ί>8...<:-21 ■ -β· Λ.

25
loading ...