Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Seite: 221
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0225
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
221

tike. Právě naopak, aj tento úvod potvrdzuje
dnes už tneudržateljnoisť taikéhoto názoru a stavu.
V tomto zmysle bola názorové ďalej predvojmo-
vá výstava Staré umění na Slovensku v Prahe
roku 1937, íktorá obsahovala, i keď nie v plnej
šírke, aj ukážky slovenského ludového výtvarné-
ho prejavu. K zmene tejto názorovej situácie
došlo aj1 v Slovenskej národnej galérii, kde sa
otvorilo! a postupné sa buduje samostatné oddele-
nie pře ludové umenie, ako aj pře insitné umenie,

ktoré sa po'dl’a niektorých názorov pokládá za
pokračovanie, podlá inýoh za proměnu ludového
umenia v 20. storočí. Vztah ludového' a insitného
umenia napriek široikej diiskusii o medzinárodnom
‘Trienále insitného umenia v Bratislavě (publiko-
vanej v zborníkoch Insita) zostáva naďalej nevy-
jasněný a otvorený.
Z mechanického porovnávania ludového a pro-
fesionálneho, resp. oficiálneho, alebo školeného
výtvarného prejavu vyplynuli viaceré chybné zá-


Neznámy ludový rezbár: Madona, polychromovane dřevo,
rozhranie 18. a 19. storočia, SNM, Bratislava


Neznámy ludový rezbár: Madona (povodně s dieťaťom),
polychromovane dřevo; druhá polovica 19. storočia. Póvod:
okolie Banskej Štiavnice, SNM, Martin
loading ...