Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 45
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0049
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
45

Vincent Hložník
MARIAN VÁROSS

„Vo svojej tvorbě sa usilujem tlmočit myšlienku, chcem
niečo povedat. Estetika, o ktorú sa snažím, má tomu
pomoct. Že je to dakedy.. . zložitejšie, komplikovanej-
šie, no, proste, inak to nemóže byt."
Výtvarný život, 1967, č. 1

„Chýba nám pokora, strašné chýba, a tak nám jej
třeba. Sme příliš sebavedomí a nemáme byť na čo, keď
meriame mierou vesmíru. A ak sme sebavedomí preto,
že sme 1'udskými bytostami, máme mat všetky ludsiké
cnosti. A teda aj pokoru."
Výtvarný život, 1967, č. 1

,,Umelec sa móže angažovat jedine cez seba: je to
velké poslanie, cosi vykonat pri zušiachtovaní vnútra
svojho súčasníka, ukázat mu cosi, čo si sám nie vždy
všimne. Podstata angažovanosti je v jeho mravnom
postoji."
Nové slovo, 1971, č. 23

Na začiatku štyridsiatych rokov vstúpila
s Vincentom Hložníkom do slovenskej kultury
osobnost, ktorá priniesla nášmu výtvarnému
umeniu nové dimenzie a nároky a začala ich
zhmotňovat v ojedinelej symbióze tvořívej
kvantity a kvality. Hložník ako tvorca, učitel'
a morálny subjekt svojou nezastupitelnou prí-
tomnosťou už desaťročia rozhodujúco spoluna-
níňa obsah nasej výtvarnej súčasnosti.

1. Psychológia tvorců
Existuje mnoho druhov a podob výtvarného
nadania. Sú talenty schopné napodobňovať
alebo spodobovat, sú iné, ktoré pracujú pre-
dovšetkým s obrazotvornostou. Sú talenty kres-
liarske a talenty koloristické, talenty s citom
pre priestor a s citom pre plochu, talenty ly-
rické, monumentalizačné a dekorativně. Sú ta-
lenty harmonizačně, hladajúce súvislosť s mi-
nulosťou a s prostředím, a sú talenty revolu-
cionizujúce, nekonformné, ba až nespratné. To,
čo ponímame ako talent, nie je, pravdaže, ab-
straktná hřivna, ktorá sa přidává osobnosti ako
dar navýše, ale je to komplexná štruktúra,
ktorá poznačuje celú osobnost, vyrastá z nej,
tlmočí ju. Nedá sa od nej oddělit. Výtvarný
talent nie je iba stupeň šikovnosti výtvarné sa
vyjadřovat. Móže byt citlivý alebo brutálny,
rozumný alebo živelný, mravný alebo amorálny,
sociálny alebo sebecký ako sama individualita,
ktorá ho nesie a zosobňuje, pričom ho móže
zmnožovat i mrhat.
Nie je ïahké na malom priestore vystihnút
povahu Hložníkovho talentu. Pri přístupe zvon-
ka, pri prezeraní kresieb, ilustrácií, grafických
cyklov a napokon i jeho obrazov vnucujú sa
označenia ako výtvarná suverénnost a obrazivá
nevyčerpatelnost. Hložník udivuje množstvom,
majstrovstvom, náročnostou, nezlyhávajúcou
kvalitou. V jeho práci niet slabin, sú len věci
nedorobené. Všetko, čo začal, má myšlienku,
tvar a štýl. Ideu sleduje húževnato a neodbytné
neraz v celých cykloch variantov, no každému
z nich, pokia! fyzicky stačí, chce dat všetko, aby
loading ...