Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 49
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0151
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
49Su. Heieua, su. Lougiuus, su. Aížbeta.
Foto V. Ruduick^

1503,'^ z ktorého převzal architekturu. Výjav
sa odohráva v otvorenej sieni s arkádami zdo-
benými sochami, prechádzajúcej vpravo do go-
tického chrámového priestoru. Na Dürerovom
liste sú namiesto soch okrúhle otvory, avšak
obraz Judita s Holofernovou hlavou bol převza-
tý, azda vzhïadom na svoj obsah, bez změny.
Podobné sa v horskej krajině odohráva Smrt sv.
Barbory, takisto sa opierajúca o Dúrerovu před-
lohu (Sťatie sv. Kataríny, Panofsky 340). Drama-
ticky stvárnenú prírodu tu dopíňa slnko, zvlášt-
ny útvar, z ktorého šlahajú jazyky světelných
plameňov. VI. Wagner však usudzuje, že na
týchto obrazoch je znázorněná legenda o sv.
KataríneJS
Postavy na obidvoch horných obrazoch majú
pri sebe atributy; stoja na holej zemi, okolo
bosých noh rastie bohatá nízká vegetácia. Di-
ferencované obličaje postáv majú silný portrét-
P. Mórm xo štítu oítóra. Foto -$ÚPS ny charakter. Stoja vedla seba zahladené každá
loading ...