Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 60
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0162
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
60


Majster srdtoawtoiMkej tegeadt/; Madona s ražaind, před
rokom Í500, Budapešť, MNG. Foto z arcbíoa autora

z celého Slovenska a že váčšinu týchto umělec-
kých diel odviezli roku 1919 do Budapešti. Die-
la pochádzajúce priamo z Košic (osobitne z dó-
mu) už evidovali a spracúvali starší autoři kon-
com 19. storočia, avšak o tomto obraze sa ne-
zmieňujú.30 Nakoïko sme sa túto literatúru na-
učili zo skúsenosti rešpektovať pre kontakt
s prameňmi, domnievame sa, že miestom pro-
veniencie obrazu pravděpodobně neboli Košice.
Obraz mohol pochádzať z niektorej spišskej či
šarišskej lokality, alebo ho převzalo múzeum
od zberateïov.
Navýše situácia v tabulovéj malbě začiatku
16. storočia v Košiciach sa javí v inom svetle,
ako sa o nej dosial uvažovalo. Pre kvalitu ko-
šickej tvorby je rozhodujúce 15. storočie až do
konca osemdesiatych rokov. V tomto čase sa
výtvarné požiadavkv a možnosti města takmer
nasýtili tým najlepším, čo v tejto metropole
vzniklo. Dielne do prvej polovice 16. storočia
pokračovali v činnosti, čo potvrdzujú archívně
správy.3t Z materiálu, ktorý sa zachoval zo za-


Majster srätoantoaskej tepeadg — dieMa.* Sr. Augus-
tin, detait, Sabinou. Foto M. Juřík

čiatku 16. storočia sa však ich produkcia preja-
vuje iba ako doplňujúca.32
Uvedený obraz Madony s ružami nejaví ani
rovnakú rukopisná, ani typologickú podobnost
s tabulami, ktoré sa zachovali priamo v Koši-
ciach. Analogie pramenia z rovnakého zdroj a
poučení a východísk. Je ním pravděpodobně
dielo Majstra oltára Korunovania P. Márie zo
Spišskej Kapituly.33 V případe Madony s ruža-
mi sa stotožňujeme so staršou literatúrou v ná-
zore, že tvorcom bol podlá detailov Majster
svátoantonskej legendy. Typológia Máriinej tvá-
ře vychádza z kapitulského Majstra oltára Ko-
runovania. Madona však nemá plet, ktorou Maj-
ster svátoantonskej legendy zvykol svoje posta-
loading ...