Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 68
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0170
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
68


Moiiogramisía WE aiebo WE.* ORdr sa. Kaíarí^, ï)Oîi-
icajsie křídla, Epišské Podkradie, 1521. Eoío ĚÚPS
individualizácie. Ženské tváře sa typologicky
približujú dielu Majstra Martina a Majstra sv.
Příbuzenstva zo Spišskej Soboty. Postavy majú
hrdlá deformované Basedowovou chorobou. Po-
dobné ako u Majstra Martina je kresebne vy-
krúžený cínový krčah a misa. Zadné strany
tabúf představuj ú 4 výjavy z legendy o sv.
Alžbětě — vdově, v ktorých sa opat zdůrazňuje
dobročinnost. Na výjave Smrti sv. Alžběty vy-
stupujú dvaja rehofníci, pravděpodobně sym-
bolizujúci františkánov z Okoličného. Na týchto
tabuliach, podobné ako v Okoličnom, pracovali
aj pomocníci.^Majster dieiwe Živoía P. Marie zo Eabiaorar Posied?u/
sád, rotírira tabtďa, Mázea?n ERR, Prešor, okoio 1530.
Foto R. Pariovičord

Časovo následným dielom Majstra tabúf
z Okoličného sú tabule oltára Navštívenia P.
Márie v košickom dóme s datováním 1516 na
obraze sv. Jána Evanjelistu, doteraz spájané
s košickou maliarskou školou začiatku 16. sto-
ročiad' Pre prácu Majstra tabúf z Okoličného
svědčí podrobné porovnáme typov tváří, osobit-
ne spósobu mafovania vlasov, identita účesov,
formy ucha, krku a kfúčnych kostí. Rovnaké
je komponovanie výjavov, farebnosť, pozadie
krajin.^
Okrem tabúf oltára Navštívenia možno dielni
tohto majstra pripísať i votívnu tabulu košic-
kého lékárníka Bartoloměj a Czottmanna a jeho
manželky z roku 1516, ktorú našiel v skladišti
dómu Ž. Bubics a umiestnil ju do dómu. Okrem
kfačiacich postáv donátorov indentifikovaných
erbmi je na obraze osobný patron sv. Bartolo-
loading ...