Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 33
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0037
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
33


Zvonica v Kežmarku, 1586, v pozadí veza kostola s atikou
2 roku 1591. Foto L. Borodáč

Veza kostola v Spišskom Hrhove, atika po roku 1591.
Foto L. Borodáč

kde je zasa kombinovaný s klučovými strielňa-
ini.105
Velmi ozdobný typ atiky sa vyvinul na východ-
Dom Slovensku. Významnú úlohu tu asi zohrala
atika na kaštieli v Betlanovciach z roku 1564-
1568. V jej hřebeni sa strieda motiv polkruhu a
dvoch navzájom odvrátených štvrťkruhov (teda
v podstatě lastovičieho chvosta), medzi štvrťkruhy
sa však vkládá polkruhom zakončený stípik. Ati-
kové štítky majú už striedavý rytmus, charakteris-
tický pre východoslovenskú a najma juhopolskú
renesanciu. Betlanovský typ atiky sa na východe
Slovenska niekolkokrát opakuje.106 Dosadením na
kostolné veze a osamotene stojace zvonice, zvlášt-
nost východoslovenskej renesancie,107 atika strá-
ca horizontálny rytmus, jednu zo základných črt
talianskej renesancie.
Atikové hřebene zvoníc a kostolných věží mali
symbolický význam. Súc povodně fortifikačným

prvkom, vyjadřovali na Slovensku, v druhéj polo-
vici 16. a začiatkom 17. storočia ešte prevažne
evanjelickom, obranu viery, luteránsky „hrad pře-
pevný".108 Ich početný vzestup a úpadok súvisí
teda s mocenským postavením reformácie.
Malebnosťou překonává betlanovský typ atika,
ktorej vzorom bola zvonica v Kežmarku z roku
1586 od miestneho stavitela, asi spišského Nemca
Ulricha Materera. Vyskytuje sa prakticky len na
Spiši. Má takisto striedavý rytmus. Plasticky obrú-
bené, ešte ploché stípiky spájajú zjednodušené vo-
lúty. Oblúčiky na stípikoch prechádzajú na vrcho-
le do palmiet. Celý hrebeň má charakter plošnej
kulisy. Materer postavil roku 1598 aj neskoršie
zbarokizovaná zvonicu v Spišskej Sobotě,109 jej
póvodnú podobu už nepoznáme. Do tohto typu
atik, na ktorom sa volúty zjednodušujú takmer
do zaoblených priečok, patria aj atiky dalších zvo-
níc,110 kostolných věží a kaštielov.111 Typickými
loading ...