Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 7
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0099
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
O zmluvách a mierach výtvarných diel
neskorej gotiky a renesancie

7

HEŘMAN KOTRBA

V nasej štúdii sa chceme zamerať na pracov-
ný postup středověkého umelca, na otázku, ako
společenská objednávka ovplyvňovala formu
a obsah výtvarného diela a do akej miery sa
dá z rozmerov diela usudzovať na miesto či
oblasť jeho póvodu.
O závažnom podiele objednávatela na vzniku
diela1 nás poúčajú středověké zmluvy s maliar-
mi a rezbármi. Hans Huth svojho času zozbieral
a uveřejnil celý rad takýchto kontraktov.2 Tieto
zmluvy sa napodiv podstatné nelíšia od rozpoč-
tov a hospodářských zmlúv o výtvarných die-
lach v súčasnosti,3 sú však jednoduchšie, hoci
ich splnenie si neraz vyžadovalo 2—3 roky usi-
lovnej a zodpovednej umeleckej práce. Ako
příklad citujeme zmluvu maliara Michaela Pa-
chera s opátom kláštora v Mondsee z roku 1471
o zhotovení oltára pre St. Wolfgang:4
„Zaznamenává sa dohoda o zhotovení tabule
v St. Wolfgangu medzi ctihodným duchovným
pánom Benediktom, opátom v Mondsee a jeho
konventom tamže, a Maj strom Michalom, ma-
liarom v Brunecku na deň sv. Lucie v LXXI.
roku. Item po prvé sa připomíná, že tabulu
třeba urobit podlá výťahov a plánov, ktoré on
sám priniesol do Mondsee, čo sa týká velkosti.
Item predela má byť zvnútra pozlátená, k tomu
postavy sediacej P. Márie s dieťaťom, Jozefa
a Troch králov s darmi a ak to nezaplní celý
výklenok, třeba urobit viac soch alebo ozbro-
jencov, všetko pozlátené. Item v skrini má byť
korunovanie P. Márie s anjelmi a pozlátenými
kobercami, čo najdrahšie a najlepšie, aké (maj-
ster) dokáže vytvořit. Item z jednej strany sv.
Wolfgang s infulou, barlou, kostolom a seke-

rou, z druhej sv. Benedikt v birete, s barlou
a pohárom, celé pozlátené a postriebrené podlá
potřeby. Item zvonka po stranách tabule majú
stát sv. Florian a sv. Juraj, dobří rytieri, po-
zlátení a postriebrení podlá potřeby. Item na
vnútornej straně křídel majú byť dobré malby,
pozadie pozlátené a s mriežkovými řezbami
a fiálami, každá so štyrmi námetmi. Item tie
druhé, tiež pozlátené a dobré mafby ako pred-
chádzajúce. Item vonkajšie křídla, keď je ta-
bula zatvorená, majú mať dobré farebné malby
a ozdoby pozlátené, náměty o sv. Wolfgangovi.
Item sochy nad korpusom majú byť, ako je
uvedené v návrhu nadstavca, polychrómova-
né s pozlátenou svátožiarou. Item, keď bu-
de tabula připravená, má nám ju poslať do
Oberhallu na svoj náklad (Majster Michal —
pozn. prekladatela) a potom osobné sprevádzať
na náš náklad a zodpovědnost až do Braunau,
odtial ju máme my doviezť do St. Wolfgangu
na náš náklad, avšak čo by sa po ceste polá-
malo, má zasa opravit’. Item v St. Wolfgangu,
keď tabule dohotoví a postaví, máme my ich
opatrovat a poskytnúť železá na postavenie ta-
búl, takisto lešenie, ak by ho bolo třeba. Item
zadáva sa za 1200 uhorských zlatých alebo du-
kátov či za inú menu, podlá toho, ako platí
zlatý. Item, ak by tabula nemala túto hodnotu
alebo bola o niečo lepšia a my by sme sa o tom
spolu nedohodli, tak majú obidve strany přiz-
vat znalcov, ktorí by o tom rozhodli. Item jed-
nalo sa o tom, že tabula nemá byť drahšia ako
tých 1200 uhorských zlatých. Item dali sme
mu 50 uhorských zlatých a dukátov. Item ak
by potřeboval peniaze, má nám vždy poslať
loading ...