Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 14
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0106
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
14

Nie je ťažké porovnat váčší počet sôch alebo
oltárov z určitej oblasti s tam platnými měrný-
mi jednotkami. Výsledek takého pokusu po-
tvrdil, že rozměry skúmaných objektov zodpo-
vedajú miestnym jednotkám. Zhoda často pře-
kvapuje. Rozchádzajúce sa údaje, či už vznikli
nepřesným meraním (asi vo váčšine prípadov)
alebo nedodržaním daných rozmerov umelcom,
sú malé. Přitom si třeba uvědomit’, že požia-
davky objednávatelův nebývali také rigorózně,
ako by boli dnes. Na niekolkých tabulkách po-
rovnáváme miestne miery s výtvarnými dieta-
mi a zistíme aj příčiny, ktoré připadne viedli
k rozdielom medzi skutečnou a objednáva-
telem předpokládanou mierou.

Pozrime sa na rad plastik, zachovaných in
situ alebo vo veřejných zbierkach, ktoré vznikli
v oblasti předpokládaného rozšírenia pražského
lakťa, a převeďme ich rozměry, dané v centi-
metrech, na miery používané v čase ich vzniku.
Porovnávanie móžeme začat portálom Týnského
chrámu v Prahe, ktorý výškou 248 cm a šířkou
300 cm zodpovedá rozmerom 8 V2 X 10 Ví praž-
skej stopy (251,34 X 303,09 cm). Podobné je to
pri sochách v nasledujúcej tabulke. Najprv
uvádzame velkost objektu v centimetroch, po-
tom v zátvorke centimetrové hodnoty zodpo-
vedajúce rozmerom v pražských stopách, ktoré
uvádzame v ďalšom štipci.

Rozměry v cm
Názov dieta
Miesto uloženia
(přepočítané
Rozměry
na praž, stopy)
v praž, stopách
Epitaf zo Zlíchova
Praha, Národná galéria
124 X93 (125,7 X 96,1)
4 Ví X 3 Ví
Oplakávanie (stojace)
Praha, súkromný majetok
140 X 120 (140,5 X H8,3)
4 % X 4
Madona
Kájov
120 (118,3)
4
Madona z Olomouca
Brno, Moravská galéria
133 (133,1)
4 V2
Madona z Třebetovíc
Hluboká
133 (133,1)
4 V2
Olivová hora (sv. Peter)
Olomouc, sv. Moric
89 (88,7)
3
Sv. Katarina
Praha, Národná galéria
118 (118,3)
4
Svätica
Praha, Národná galéria
73 (73,9)
2 V2
Madona
České Budějovice
109 (110,9)
3 7í
Madona (sediaca)
Kájov
120 (118,3)
4
Mária a sv. Ján z Kalvárie
Praha, Týnsky chrám
194,2 (192,2)
6 V2
Krucifix
Praha, Týnsky chrám
asi 240 (242,3)
8 V2
Pieta
Lutin
97 (96,1)
3 Ví
Pieta
Nešvařily
97 (96,1)
3 Ví
Pieta
Jihlava
120X 87 (118,3 X 88,7)
4X3
Pieta
Brno, sv. Tomáš
140 X 145 (140,5 X 147,9)
4 % X 5
Kristus trpitel
Praha, Múzeum
136 (133,1)
4 V2
(z Novomestskej radnice)
Svätovitska madona
Praha, Národná galéria
89 (88,7)
3
Sv. Anna
Nová ftíše
160 (160,2)
5 V2
Krumlovská madona
Praha, Národná galéria
116,5 (118,3)
4
(variant)
Český Krumlov,
60 (59,1)
2
Madona
Vlastivědné múzeum
Sv. Katarina
Jihlava
116,5 (118,3) chýba vrchol
4
Krumlovská madona
Viedeň, Kunsthistorisches
112 (110,9)
3 %
Museum
Madona
Třeboň
124 (125,7)
4 Ví

K rovnakým výsledkom dospěj eme porovná-
ním tabúl’, uvedených v knihe Česká malba go-
tická, Praha 1938, s pražskou stopou:
loading ...