Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 47
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0139
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
47


Bratislavský sochař (?): Archanjel Michal. Prvá třetina
18. storočia. Bratislava, kostol milosrdných bratov.
Foto P. Breier — J. Ptáček


E. Gode: Sv. Stefan. 1739—1745. Bratislava, kostol
alžbetínok. Foto P. Breier — J. Ptáček

vstupuje do rádu). Zemskí patroni Uhorska sa
v bratislavskom umění vyskytujú častéjšie až
v 18. storočí, predovšetkým sv. Štefan, ktorý sa
objavuje vo dvojici so sv. Ladislavom i Imri-
chom, alebo v skupině s P. Máriou.
Uhorskí arcibiskupi v 17. storočí P. Pázmány,
v 18. storočí I. Esterházy sa usilovali oživiť
kult sv. Martina (narodil sa v Savárii roku 316)
a Jána Almužníka (zomrel roku 619, jeho ostat-
ky boli z Carihradu přenesené najskór do Bu-
dína a potom do Bratislavy). Ich úsilie však zos-
talo bez váčšieho úspěchu a dosahu na výtvarné
Umenie, lebo v sochárstve města sa objavujú len
dve zobrazenia Martina, kým sochu Jána Al-
mužníka vóbec nepoznáme. Imrich Esterházy
napísal sice životopis Jána Almužníka (súčasťou

jeho vydania bol i grafický list s portrétom Al-
mužníka) a podnietil i vydanie grafiky pri pří-
ležitosti prenesenia ostatkov Jána Almužníka
(dal mu postavit kaplnku ku dňu sv. Martina),
ale ani v nej nie je socha svätca, len an jeli,
ktorí nesú jeho atribúty.
9. Ostatné
Do posledněj skupiny zaradujeme postavy či
příběhy, ktoré sú ikonograficky ojedinělé, alebo
sa vymykajú z predchádzajúceho členenia: sú
to predovšetkým postavy Starého zákona —
Mojžíš, Mojžíš dává 1’udu desatoro, Samson
a Tobiáš a příběhy z Nového zákona — Podo-
benstvo o rozsievačovi, Skutky milosrdenstva
a Jedna zo siedmich sviatostí.
loading ...