Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 49
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0141
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
49

Marschall Anton. Autoportrét. 1781. Budapešť
Messerschmidt Franz Xaver. Autoportrét I, okoloi 1780.
Budapešť
Messerschmidt Franz Xaver. Autoportrét II, okolo 1780.
Budapešť
Messerschmidt Franz Xaver. Autoportrét III, okolo
1780, Budapešť
Nicolai Friedrich. F. X. Messerschmidt, 1782. Budapešť
Onell Ján, náhrobok. B. F. Moll (?), 1745. Kostol mi-
losrdných bratov
Pálffy Ján, náhrobok. B. F. Moll, 1752. Povodně dóm sv.
Martina, dnes Králová pri Senci
Pálffy Mikuláš, epitaf. G. Menneler, 1601. Dóm sv. Mar-
tina
Pethe Martin, epitaf, 1607. Dóm sv. Martina
2. Antické témy
Apolón. Okolo polovice 17. storočia. Bývalý letný arci-
biskupský palác. Nezvěstné
Bakchantka. Donnerov okruh, okolo 1745. Galéria hl.
města Bratislavy
Bakchantka (?) L. Gode, okolo polovice 18. storočia.
Stará radnica, schodisko
Bellona. B. F. Moll, 1752. Medailón brnenia J. Pállfyhoi
Povodně Dóm sv. Martina
Bakchus (Jeseň). Ch. F. W. Beyer, před 1770. Bývalý
Grassalkovichov palác, schodisko
Ceres (Léto). Ch. F. W. Beyer, před 1770. Bývalý Gras-
salkovichov palác, schodisko
Demokritos. Okolo 1776. Bývalé Csákyho divadlo. Ne-
zvěstné
Flora (Jar). Ch. F. W. Beyer, před 1770. Bývalý Gras-
salkovichov palác, schodisko
Kadmus a Harmonia. Donnerov okruh, okolo 1745. Ga-
léria hl. města Bratislavy
Mars. B. F. Moll, 1752. Dóm sv. Martina, náhrobok J.
Pállfyho. Nezvěstné
Merkúr s Amorom. G. R. Donner, 1732—1733. Kloster-
neuburg
Merkúr.G. R. Donner, 1739—1740. Viedeň
Merkúr. F. X. Messerschmidt, 1778. Nezvěstné
Minerva. F. J. Prokop, 1779—1781. Primaciálny palác,
atika
Múzy. Okolo polovice 17. storočia. Bývalý letný arci-
biskupský palác. Nezvěstné
Odpočívajúca Nymfa. G. R. Donner, 1738—1740. Viedeň
Pan a nymfa (?). Donnerov okruh, okolo 1745. Galéria
hl. města Bratislavy
Paridov súd. G. R. Donner, 1732—1735. Budapešť
Pegas. Okolo polovice 17. storočia. Bývalý letný arci-
biskupský palác. Nezvěstné
Satyr nesúci čapka. G. R. Donner, okolo 1732. Viedeň
Venuša Kallipygos. G. R. Donner, okolo 1732. Galéria
hl. města Bratislavy
Venuša vo Vulkánovej dielni. G. R. Donner, 1732—1735.
Budapešť
Vulkán (Zima). Ch. F. W. Beyer, před 1770. Bývalý
Grassalkovichov palác, schodisko

3. Alegorie
Božej múdrosti. F. J. Prokop, 1779—1781. Primaciálny
palác, atika
Historie. B. F. Moll, 1752. Dóm sv. Martina, náhrobok
J. Pálffyho. Nezvěstné
Lásky. 1732. Stlp sv. Floriána, Sovietske námestie
Lásky. 1761. Kostol klarisiek, kazatelnica
Lásky. J. G. Leithner, 1765. Castrum doloris F. Bar-
kóczyho. Nezvěstné
Lásky. 1761—1765. Bývalý letný arcibiskupský palác,
ohrada
Lásky. M. Kögler, 1779—1781. Primaciálny palác, atika
Lásky k vlasti. M. Kögler, 1779—1781. Primaciálny pa-
lác, atika
Mlčanlivosti. M. Kögler, 1779—1781. Primaciálny palác,
atika
Múdrosti. P. Weisheit, okolo 1650. Stará radnica, súdna
sieň
Múdrosti. 1762. Balassov palác, priečelie
Múdrosti. F. J. Prokop, 1779—1781. Primaciálny palác,
atika
Nádeje. 1729. Kostol františkánov, bočný oltář
Nádeje. 1732. Stlp sv. Floriána, Sovietske námestie
Nádeje. 1761. Kostol klarisiek, kazatelnica
Pokory. 1762. Balassov palác, priečelie
Prezieravosti. 1762. Balassov palác, priečelie
Prezieravosti. 1761—1765. Bývalý letný arcibiskupský
palác, ohrada
Prezieravosti. Ch. F. W. Beyer (?), před 1770. Bývalý
Grassalkovichov palác, tympanon
Rozvahy. P. Weisheit, okolo 1650. Stará radnica, súdna
sieň
Sily. P. Weisheit, okolo 1650. Stará radnica, súdna sieň
Spravodlivosti. 1753—1756. Univerzitná knižnica, tym-
panon
Stálosti. 1762. Balassov palác, priečelie
Úprimnosti. 1761—1765. Bývalý letný arcibiskupský
palác, ohrada
Viery. 1729. Kostol františkánov, bočný oltář
Viery. 1732 Stlp sv. Floriána, Sovietske námestie
Viery. 1761. Kostol klarisiek, kazatelnica
Viery. J. G. Leithner, 1765. Castrum doloiris F. Bankó-
czyho. Nezvěstné
Zákonodárstva. 1753—1756. Univerzitná knižnica, tym-
panon
4. Trojica, Boh
Adorácia Trojice. Druhá třetina 17, storočia. Kostol tri-
nitárov, portál
Boh-Otec s holubicou. 1735—1737. Kostol milosrdných
bratov, hlavný oltář
Trojica. 1713. Vrcholová skupina morového štípu, Rybné
námestie
Trojica (Trón milosti). J. A. Eglauer, 1722. Povodně
hlavný oltář jezuitského kostola
Trojica. Po 1736. Kostol trinitárov, kazatelnica
Trojica (Boh-Otec s holubicou na oltáři Ukřižováni a).
1737. Kostol .kapucínov
loading ...