Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 49
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0245
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
49


4. Josef Čapek: Z Podzámku, olej 68X48,5 cm, 1933. Ga-
léria výtvarného umenla v Karlových Varoch.
Foto F. Illek, repro M. Roli

slovenskou západnou hranicou začiatkom roku
1933, keď sa tam dostal k moci fašizmus. Roz-
poznané ohrozenie rodné j krajiny vyvolalo
u Čapka, podobné ako u súvekej umeleckej
avantgardy, obranné gesto národnej identi-
ty konfrontáciou modernosti s odkazom nielen
vysokého umenia minulosti, ale aj s anonym-
nou ludovou tvorbou.22
Priamou odozvou zvýšeného nebezpečenstva
je v Capkovom diele olej Mrak z roku 1935 (obr.
5), na ktorom sa spodobnenie oravskej krajiny
náhle změnilo tak prudko, že ho možno poklá-
dat za zřetelný začiatok neskorej etapy jeho vý-
tvarnej práce. Po predchádzajúcom, od konca
dvadsiatych rokov prevažne harmonickom, až
radostnom období vtrhol s týmto obrazom do


5. Josef Čapek: Mrak (Cesta), olej 56,5X50 cm, 1933.
Krajská galéria v Ostravě. Foto F. Krejčí, repro M. Roli

Capkovej tvorby dramatický prvok osudovej
vážnosti, tak velmi odlišný od šťastnej pohody
Prázdnin (obr. 2), aby z nej už nikdy nevymizol;
aj keď sa v jej druhej, harmonickéjšej vetve
uplatňuj ú radostné témy, avšak s postupné slab-
núcim kontrapunktům. Na Mraku sa oravská
krajina zakalila pod osudovým dotykom farba-
mi roztečenými po plátně v zvieravo rozvrásne-
nom, tiesnivo munchovskom rytme.23
Miera obsahovej rozjatrenosti, aká náhle
vnikla do Mraku, ostala v Capkovej tvorbě až
do roku 1937 ojedinělá. Vtedy namaloval po-
dobnými výtvarnými prostriedkami a s podob-
nou kompozíciou i tiesnivým vyzněním Krajinu
s krížom a holubmi (obr. 12), na ktorej sa výraz
všeobecného pocitu vzrastajúceho nebezpečen-
stva prejavil zvlášť očividné. Okolo' polovice
tridsiatych rokov bol však podiel harmonických
obrazov v Capkovej tvorbě ešte značný. Patřili
k nim aj obměny takých námetov ako Z trhu,
1934 (obr. 6), ktorý zretelne svědčí o oravskej
inšpirácii. V trojuholníkovej kompozícii postáv
na abstraktnom pozadí, prepracovanom jedno-
loading ...