Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 84
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0280
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
84

spolu s Jurkovičom a Mergancom
sa pravděpodobně zúčastňuje na
výstave vtedajšej kultúry v Brně;
založené večerné kurzy pre aran-
žérov, z ktorých vznikla roku 1931
Škola uměleckých remesiel; spolu
s Jurkovičom a Šilingerom sa stá-
vá členom konzorcia tejto školy;
1931— člen výboru Uměleckého spolku
v Bratislavě;
1933— súkromná cesta do Sovietskeho
zväzu;
1935— člen volebnej komisie za KSC
v Bratislavě;
předseda ustavujúceho spolku
Dielňa v Bratislavě;
1936— zvolený do Předsednictva Zväzu
priatel’ov ZSSR, spoluorganizuje
výstavu sovietskej architektúry
v Bratislavě, Žiline a Košiciach a
přednášky Hannesa Meyera a Ji-
řího Krohu o architektúre a byto-
vej kultúre v Sovietskom zväze;
1938— zatvára svoju projekčnú kancelá-
riu;
1941— zatknutý Gestapom v Bratislavě,
vážněný v Ilave;
1942— pri pokuse o ilegálny přechod hra-
níc do Maďarska zastřelený ma-
ďarskými fašistami;
Súpis diela
1919 adaptácia a nadstavba Grand Sanatoria,
Palisády č. 30, Bratislava; návrh vily na
rohu Šulekovej a Palisád, Bratislava (ne-
realizovaný) ;
1923 rodinný dom T. Steinera, ul. Fraňa Krá-
l’a č. 2, Bratislava (dnes Dětská logopedic-
ká klinika); nájomná vila pre A. Riesne-
ra, Lermontovova ul. č. 13, Bratislava; ná-
jomná vila pre J. Sonnenfelda, Somolic-
kého ul. č. 2, Bratislava (dnes Múzeum
Janka Jesenského); obytný dom s výrob-
ňou v Žiline (dnes neexistuje);
1923—1925 administratívna a obytná budova
Žilinskej portladcementovej továrně, Gun-

duličova ul. č. 8, Bratislava (dnes budova
Ústavu dějin marxizmu-leninizmu), lit. :
Stavba, 4, 1925, s. 147; Horizont, 1928, č.
11—13, s. 19—29; Projekt, 22, č. 8, s. 7;
tamže, 25, 1983, č. 4, s. 38—40; Arnošt
Wiesner 1890—1971, architektonické die-
lo, katalog, Olomouc 1981, s. 19;
1924 nájomný obytný dom pre W. Hellera,
Lermontovova ul. č. 11, Bratislava; (asi)
nájomný obytný dom pre dr. Klauber a,
Lermontovova ul. č. 4, Bratislava;
1925 nájomný obytný dom, Moyzesova ul. č. 7,
Bratislava; nájomný obytný dom, Moyze-
sova ul. č. 1, Bratislava;
1926 obytný dom pre M. Lázára, Duklianska ul.
č. 19, Bratislava;
1926— 1927 vila dr. Verb, Nitra-Cíneš; lit.: Mo-
deme Villas en Landhuisen in Europa
en Amerika, Amsterdam 1932; Projekt, 25,
1983, č. 4, s. 38—40;
1927 Vila Livia — dr. Feldmar, nábr. I. Krás-
ku, Piešťany; lit.: Forum, 1931, s. 201; (asi)
.sanatorium dr. Weltmann, Nálepková ul.,
Piešťany; obytný dom úradníkov Bratislav-
ské) všeobecnej banky, Podtatranského ul.
č. 8, Bratislava; administratívna budova
Západoslovenské) elektrárně, Pražská ul.
č. 25, Bratislava (přestávaná D. Jurkovi-
čom);
1927— 1928 (asi) vila dr. Kuchtu, Dankovského
ul. č. 6, Bratislava;
1928 Považská zemedelská a živnostenská ban-
ka, nám. Dukla, Žilina (dnes budova MNV);
(asi) vila dr. Hugo Steina, Porubského
ul. č. 4, Bratislava; administratívna a
obytná budova poisťovne Fénix, ul. Červe-
nej armády č. 6, Bratislava, lit.: M.S.A.
Praha, 1930, č. 1; Projekt, 25, 1983, č. 4,
s. 38—40;
1928 nájomný obytný dom, Sládkovičova ul.
č. 2;
1929 vstup, oporné múry a obřadná sieň židov-
ského cintorína, Žižkova ul., Bratislava;
vila „T“ (senátora Tománka), Karlova
Ves, nad Dunajom, Bratislava; lit.: Mo-
deme Villas en Landhuisen in Europa en
Amerika, Amsterdam 1932; vila dr. A. L.,
Podtatranského č. 3, Bratislava; lit.: Slo-
loading ...