Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 99
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0295
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
99


Antoš Frolka: Starec v kožuchu, akvarel, 52,3X35 cm,
1908, Pezinok, Malokarpatské vinohradnícke muzeum.
Foto z archívu muzea

velu při Olomouci, ktorý po I. světověj vojně
pracoval v ateliéri F. Anýža v Prahe, kde vy-
tváral sochy oficiálnych osobností.
Z umeleckej produkcie prvej třetiny 20. sto-
ročia sú v pezinskom múzeu ešte dve diela čes-
kých autorov, absolventov Umeleckopriemyslo-
vej školy v Prahe, žiakov prof. Celestina Klouč-
ka. Je to bronzová Hlava talianskeho chlapca
od Josefa Mařatku (1874—1937) — popredného
predstavitela českého impresionizmu, školeného
v ateliéroch J. Myslbeka a A. Rodina; a malo-
vaná fajansová soška od prof. štátnej odbornej
školy keramickej v Bechyni — Václava Mařana
(1879), rodáka zo Svijanského Újezdu.

Josef Mařatka: Hlava talianskeho chlapca, bronz, výška
13,3 cm, 1903—1905, Pezinok, Malokarpatské vinohrad-
nícke muzeum. Foto z archívu muzea


S pražským prostředím medzivojnového ob-
dobia je spátá tvorba póvodom ukrajinských
umelcov, absolventov Ukrajinskej akadémie
v Prahe: Jurija Vovka (Wowka), A. F. Džu-
lyk-Bulinskej, Evy Bissovej-Kapišovskej. Ich
diela sú zastúpené v Múzeu ukrajinskej kultúry
vo Svidníku. Najmá kresliar a ilustrátor J. Vovk
zachytil na početných kresbách motivy praž-
ských striech. Dielo Jana (Ivana) Kuleca (1880—
1952) je v expozícii Galérie D. Millyho vo
Svidníku: sochársko-maliarske kubistické Záti-
šie s gitarou z vrstveného kolorovaného dřeva.
J. Kůlec pochádzal z Haliča, narodil sa v Chlo-
jove, študoval v Krakove, působil v Paříži a od
roku 1914 v Prahe.
Vo výstavných priestoroch svidníckej Galérie
D. Millyho je aj krajinomalba Jasiňa od Antoní-
na Hudečka (1872—1941). Studoval na pražskej
AVU u profesorov Pirnera a Brožíka a bol po-
sledným představitelům impresionizmu v mo-
dernej českej krajinomalbe. Pracoval v Cechách,
Taliansku a Sedmohradsku, po roku 1918 aj na
Slovensku a vtedajšej Podkarpatskej Rusi.
loading ...