Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0012
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


Ertim ignivomo brumalia frigora

curru

Difpuierat Titan, Zephyrwque tepentibus auris
Soherat inrofeosTTeUuris vifcera campos:

Cum memor deliciarum fuarum ARCH^O-
PHlLUS^^w^/^mPotentiffimitLLECTORis
Brandenburgici MetropoUm revifere ftatuit,
more fuo contemplaturus non tantiim Magmfica,
qua; vel fe abfente, tanti Principis providenna,ac-
cefliffe audierat, incrementa; fed etiam, & quidem prscipue, Supellectilem
Antiquanam,quam Romae ex Cimeliotheca Celeberrimi Beiloni coemptam,
interim adveniffe judicabat. Iter igitur ingreffus eft,& primo afpe&u Friderko-
poli appropinquans, mirabatur tam brevi, pauciflimorum fcilicet annorura
decurfu, tantum sedificiorum numerum furrexiffe, tamque editis paflim ftruclu-
ris, ut nova hsc Urbs frequentia fua jam cuinaliis certare poffet, Elegantia
autem pierasque, etiam celebriores fuperaret. His intento, &interim delalute
& fortuna Amicorum incolas percontanti, inter alia nunciatur, etiam D U L O-
DORUM Nava? Urbis amcenitate du&um, fuum in eam domicilium trans-
tuliffe, modicisque &dibus, fibi ad genium fuum extruftis, habitare. Quo
audito, DULODORUM,inquit, infalutatum praterire, piaculum foret:
reclaque ad £edes properans, eum in hortulo offendit, valetudinis ab aliquot
annis haud fatis integra?, imo & contra&a ftudiorum &officii afliduitate tsdia,
Florae deliciis haud injucunde temperantem. Fit mutua falutatio: Indeque
ciim de incrementisNova? Urbis ARCHZEOPHILUS magnifice loque-
retur,eoque Regium plane Electoris Brandenburgici genium devoto
eloquio extolleret, quod ille urbes exftrueret, dum alii deftruunt; DULO-
DORUS: Felicitatis noftras, inquit, hoc vel pracipuum argumentum eft;
Neque enim folis Indigenis hasc ftrui arbitreris: Imb &Extraneis,Fidei fociis
potiffimiirn,quos ferrum & ignes, Patria fua ob Religionem extorres egere, non
haec tantum,fed & tota Electoralis Corona, tanquam jure Afyli patent. Ape-
ruit primiim Fridericus Wilhelmus,& rebus geftis, & pietatis ardore
vere Magnus: Auxit,&novis ingenribusquepnvilegiisornavit Fridericus
III. ut!niquitatisDEBELLATOR&TRiUMPHATOR,ita &Innocentise Colu-
men, Pietatis Decus, Religionis Pr^sidium, undiquaque fortiffimum, IIIu-

(A) ftriffi

~*---=r- -<m.rfi
 
Annotationen