Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0096
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IMPERATORUM. 85

FIorcaferta,excepit ARCH/EOPPIILUS, interpretes eaftatuunt, qufe
vuIgbFeftoni dicuntur. In propofito autem Numifraate non tale, kd omnino
laureum vifitur. Tale,refpondit pULQDORUS,quaie& juxtaTerminuu
in Nummo M. Pifonis M. F. Frugi proftar, qua bafi vel florea ferta proIaurei„
pofita PoetEE, velcerte.non florea tantiim, fed & LaureaTermino facrafuiifc,
refte utique concluderem. Succedunt

Antequam progrediamur, inquic ARCPI^EOPHILUS, pauca de Methodo
prsemittenda funt; Ea enim, quam in Continuatione fecuti fumus, licet con-
fufis & metallorum generibus,& Numifmatum magnitudinibus,evitare ramen
non potuit, ut feriei concinnandse etiam Vulgariaadfpergeret. Velim erg;o,
prsfenti opera, non feriem fequaris, fed metalla & raagnitudines diftinguas,
id quod & Electoralis in Cimeliarchii difpofitione fatis accurate Te feciffe
video. Spicilegium agimus,refpondit DULODORUS, eatantum propo-
nentes, qu^ ab Editione Continuationis Sereniffimus Elector Branden-
burgicus coemit: Imb nec ha?c omnia, fed ea tantum, quse etiam pe~
ritiffimis placitura confido. Hac bafi facile intelliges , ARCPI/EOPHI-
LE, absque vel Publici offenfa, vel Cimeliarchii Eie&oralis detrimento Me-
thodura mutari non poffe ; Si enim rariora ex Cominuatione repetam, quid
egero, nifi aftum ? fi omittam, annon opinionem fparfero, ex quocunque me-
taIIo,quacunque magnitudine,plura propofitis inCimeliarchio Eleclorali non
contineri ? quo< fa&b utique gloria ejus in immenfum decrefceret; Neque
enim mihi objeceris, reliqua jam in Continuatione publicata effe; Non enim
tam publicata funt, quam fub multitudine latent; Quis enim ibi agnofcat,
quot Aurea maximal quot magna,mediocria&parva ? Quot iisdem roa-
gnitudinum diftin&ionibusj ARGENTEA&yfiREA Cimeliarchium Elecl poffi-
deat, omnibus indiftincle inter fe permiftis ? Ha?c equidem, abundante nunc
ubique rariorum fegete,fa£ta non vellern, fed cum fa&a fint neceffario, totNu-
mifmatibus tunc nondum congeftis, omninbnunccenfeo eademmethodoper-
gendum,ita tamen,utIiberapoteftasfit,omnemimpofterum Cimeliarchii ElecTo-
ralis Thefaurum denub percurrere, jucundaque repetitione, omiffis vulgari-
bus, Rariorum & metalla & magnitudines diftinguere : Ita enim apparebit,
quot & quam rara quocunque in genere prasftb fint. Placuit Confilium AR-
GPIyEOPHILO; Igitur, amplius, inquit, progreffurum non morabor.
Imb potius tritam nobis femitam, contemplationis novitate jucundiorem con-
fidofuturam. Id dabo operam, refponditDULODORUS. In liraine fe
fiftit

(U3

juli-
 
Annotationen