Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0092
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ET FAMILIARUM. 81

LUS, ciimque veritatem deprehendiffet, rarurn hoc, mquit,Numifma efl,
eoque adhuc magis ajftimandum , quod nobiliffimo virore & fibi venuftatem
circumpofuit,& fpectantes voluptate non exigua afficit. Ad quid autem Her-
cules ? Adquid Navis imminente fulmine, in nummo Carbonis ? Conjecluris
hic agendum, refpondit D ULODORU S, non minus ac in Nomine; ciim
enim plures exPapiriis Carbonis cognomine memorentur,propoiito autem
in Numifmate nullo is vel pramomine vel dignitatis officio a reliquis diftin-
guatur, difficile omnino eft dicere, ad quem Numifma pertiiieat? E6 tantum
quod fimile nomen in Denario Gentis Papiria? exflat, Jupiterque in eo fulmen
vibrans , cum fulmine propofiti conveniat, haud forfan abfurde conjicias,
unum eundemque Carbonem Numifma utrumque fignaffe ; five fub Hercule
& Navi ad origines Romanas refpexerit, qubd Hercules navibus in Italiam
advenit: five rem aliquam contra Africanos, quorum numen Hercules fuit,
navali praslio bene geftam eo conrecraverit. Hoc tamen pofterius ut prsefe-
ras, adjectum fulmen, Jupiterque in argenteo fulmen vibrans fuadere pote-
runt, ciim prselii vehementia, divinumque juxta auxilium his flgnis commode
credi poffit adumbratum effe. In

POMPEJA,

SEXTI POMPEjI

IN PATREM PIETAS, ET UTRIUSQUE IN ITA-
LIAM MERITUM ET POTENTIA NAVALIS

Se commendant. An ad Pompeji filium refpicis? inquit ARCHyEOPHI-
LUS; At Erizzo,nilifaIIor,Pompejo Patri hoc Numifma adjudicavkypereus-
fum arbitratus in memoriam curatie annona?, id qnod Spica videntur arguere
capitijani impojita^ qua de re non verba Plutarchi tantiim, fed & Ciceronis,
& Dionis Caffii citat. Scio hsec, refpondit D U LO D O R U S ; fed juxta &
Angelonis fententia innotuit, qui Numifma hoc Pompejo Patri non convenire,
fed poft ejus mortem a filio Sexto percufTum judicat, idque ex infcripto Titulo
Pius, qui Patri non dabatur, filio autem Sexto etiam in Nummis tantiim non
proprius fuit, fulciente afTertum etiam Appiano, qui in praslio contra Crefarem
Hifpanienfi Pktatem Pompejanorum tejferam afTerit fuiffe. Si rem probe con-
fiderem, excepit ARCHy^EOPHIL \JS, Mihi neccum An^elone convenit.
Quain re ? quaffivitDULODORUS. In VuItibus,refpondit ARCH^-
OPHILUS,ex quibus h^cjani effigies compofita eft. AngelonusPompejum
Patrem&Sextumfilium agnofcit, Ego autem pro Pompejis filiis Cneo &Sexto
pronunciaverim. Pompejum Patrem, retorfit DULODORUS, utique
avotg-oAvl tyis hoVhs videtur arguere; Ea enim, uti fub familiis Nafidia &Minatia

(L) Pom-
 
Annotationen