Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0095
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
NUMISMATA

INCERTA

UBI
AGRI PUBLICI PROMOTI FINES

Memorantur. Anita,excepitARCH^EOPHILUS,expreflasintraLauream
literas, A. P. P. F. arbitraris legendas? Qux autem Ledur^ ratio? Terminus,
reipondit DULODORUS, quem in adverfa cernimus ; Ita enim Sextus
Pompejus Feftus: Termino, inquit, Sacra faciebant, quod in ejus tutela Finis
Agrorumejfeputabant. DeAgrorumFinibus hsec inftruunt, inquit ARCH^E-
OPHILUS,nonautem deFinibusPromotis. Mihialiaconjecturafedet. Apud
Aureiium Vi&orem lego, Galerium Maximianum ,Agrum fatis Reipub.commo-
dantem, cajis immanibus Jylvis , atque emijfo in Danubium lacu Peljone apud
Pannonios fecij/e: Quidigiturfi Siteras has, Agrum Pannoni^ Publicum
Factum, interpreter? Si hoc arbitreris, excepit ARCH^EQPHILUS,
poteris & Agrum Pomtinum, aut alium quendam fubftituere ; Sed Termi-
nusnon agri faciendi, fed finiendi prajfes eft: Ideoque fi non de agri pubiici
finibus promotis hasc fumas, poteris Agros Publicos Publice Finitos fubftituere,
de quo more, ne forte dubites, unicus iocus Livii docebit. Ita liie: Dec. V.
cap.2. princ. Senatuiplacuit,L. Pojiumium Cos. ad AGRUM PUBLICUM A
PRIVATO TERMINANDUM in Campaniam ire: cujm ingentem modum
pojjidere privatos, paulatim proferendo Fines, conjiabat. Etiam hinc, excepit
ARCH/EOPHILUS, aiia ledio furgit. Quidenim fi ita iegas: Agrum
Publicum Postumius Finivit? Hac fane ratione Numifma incertum
non eflet, fed ad famiiiam Poftumiorum pertineret. Nomina propria, refpon-
ditDULODORUS, unicalitera, nifi adjunclisaliis quibusdam indubie cla-
refcant, exprimi non foient, eaque caufa eft, ut Ego iectionem meam prasfe-
rendam cenfeam ; Neque enim femel rem in Repubiica accidifle credideris,
cum Terminum agrorum fmibus jam Numa prafecerit, indeque agri publici
fines fepius produfti,fepius ager pubiicus a privatis occupatus fit, ut CoiT. Sp.
Caflio & Proculo Virginio, eodem docente Livio: ut taceam, etiam Civitates
interdum de agrorum finibus contendifle. Exemplo efle poteft contentio Car-
thaginenfium & Maflaniffe apud eundem DecV. cap. io. quascum aLegatis ter-
minari non poflet, Romas difceptata eft: Adeb ut agrum pubiicum utique
non a privatis tantiim, fed interdum etiam a vicinis urbibus vindicari, publi-
cequen*niri,neceflefuerit. Sed hacratione, inquit ARCHZEOPHILUS,
incertum erit, cui debeatur corona iiteris his circumdata. Nullo mod6, re-
fpondit DULODORUS, omninb enim credenda eft ea, quaTerminumco-
ronari folitum, Tibullus cecinit, Lib.I. £1.1.

Nam veneror, feu Jlipes habet defertus in cigro,
Seu vetus in trivio fioreaferta lapis.

Florea
 
Annotationen