Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 82
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0093
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
82

NUMISMATA

Pompejum Patrem demonftrat, de qua re Seguinus in Epiftola de Nummis
Pompejanis viden poteft, ita & hic aperte vifitur,adeoque fimile etiam judi-
cium exprimit. Pompeji Patris effigies, refpondit ARCH^OPHILU S,in
omnibus, quaj ha&enus eam exhibuere, Numifmatibus, vetula & rugis obiita
apparuit; Quassb autem , DULODORE , an fimile quid in propofito ?
Annon potius utrinque fucculenta plenitudo? ietatisque non major difteren-
tia, quam Fratrum folet effe? Si fratrum hx effigies forent, retoriit DULO-
DORUS,juveniIior in iis radiaret ardor; procuidubio enim Nuroifma Cneo
Sexti fratre adhuc vivente percufTum foret, adumbrareturque utriusque in
ulcifcendo Patre Concordia & Pietas; fed pace tua dixero, neutra effigies
tantam juventutem prafert, ut eo refpici poffit. Potiusetiam Sexti vukus,
qui tamen natu minimus fuit,plenam jam virilitatem prafert. Et quid? Non-
ne facies prior,qua? & xvxgokw rv]g Ko\iv\g praefert, frontem fubComa rugis ple-
niffimam oftentat ? adeoque de Patre ne dubium quidem relinquit ? infpice
Numifma & judica ! Negare non aufim, excepit ARCHyEOPHILUS,
quanquam nondumcapiam,quaratione fub formajani, Pater & filius convenire
poffint, liI6,ciim Numifma percuteretur,rebus humanis jamdudum exempto?
Spicce rationem pandunt, refpondit DULODORUS;Ea3 enim fuper utrum-
que caput frequentes exfurgunt, adeoque ad fimile utnusque meritum Nu-
mifma reducunt. De Patre res certa eft; De filio Sexto difcas ex Legibus Pa-
cis,cum Cajfare&Antonioinitas, quibus AuthoreDione Caifio inter alia con~
tinebatur, ut certam fummam frmnenti adurbem Pompejm mitteret: id quod
etiam feciife, vel inde docetur, qubd C#far alias pacis conditiones negleclas
ei exprobrans, de annona retenta ne verbulum addidit. Ciim Siciliam, exce-
pit ARCHiiiOPHILUS, PopuliRomani horreum, Pompejusobtinuerir,
opinio bali fpeciosa nititur, quanquam ne fic quidem ratio appareat, cur Jani
figura erfigies filii, effigiei Patris jungatur ; fi enim verum fit, quod alibi Te
docuifTc memini, Eifigiem Jani bifrontis, ex dupiici facie imperantium fimul,
Jani fcilicet & Saturni, conflatam efTe, utique inventum minus quadrat duo-
bus, non fimul,. fed plurium annorum intervallo rerum potitis, & eoquidem
tempore procufum, quoalterius meritum infelicitas jamdudum obfcuraverat.
Neutrum arbitror, refpondit DULODORUS, licet enim Pater, jam anno
VC. 706. perierit, Numifma autem hoc poft annum V C. 715. nam tunc pax
fafta efl, percufTum effe, probabili conjecTura aflequamur; Notandum tamen,
SextumPompejum,Patrem fuum,non ut mortuum, fed ut Deum confiderafTe,
cujus favore potentia maris fibi parta fuifTet, & incolumis ftaret. Id inde uti-
que conftat, quod TucceiTu tumidus, fe non tantiim, Dione tefte, Neptuni
Jilium tulit,fed etiam in Numifmatibus,Patris eifigiei,NEP tuni nomen addidit,
adeo ut fimultaneum hoc & concors maris Imperium, Neptuni patris fcilicet
& Sexti filii, utique rite figurajani bicipitis adumbrari potuerit; Et quam pulchre
Pompejo Patri convenitjanus, Aurelio VicTore tefte, Pater & ipfe cognomi-
natus? quam pulchre Sexti Roma; frumentum miniftranti Saturnus,qui poft
Janurain Italiam venit,& populis,agriculturam docendo,frumentum fubmini-
ftravit & ipfe? Quam pulchre utrique navis, quse non minus in Antiquiffimis
Romanorum Numifmatibus memoria3jani &Saturni additur? DeSexto locum
Dionis adfcribere placet. Ita Ille, Libro XLVIII. de Sexto Pompejo vetuc Tfhhi-

gC SVXVffViyWXTO 1 HXi Tvjc 7TSpi% bxKXO-GVig k*pXTV\0"Z i^fltV T6 TlVflt Kxl typOVVlfJLX, &)C Xflt) Ttf

flocrei^wvoc ix&\q wv, oti 7rxo~v\q 7tqts 6 wxT/ip xvt§ rv)q QxXx<ro"/\q vjp|s» srpoceSeTo. Naves
inquit, plures exjiruxit, mare circum infulam obtinuit, auttw ea etiam gloria

ataue
loading ...