Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 39
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0050
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ET POPULORUM. 39

Nifi forte fub hoc Neptuni telo, etiam ad maritimam Liparfforum potentiam
refpicias. Incolarum infuke tantilta? excepit ARCH^EOPHILUS. In-
fala, refpondit DULODORUS, quidem exigua fuit, pulchns tamenana-
tura portubus ufa eft, claffesque non femei emifit, id quod ex Strabone &
Didoro Siculo conftat. Ad Numifma autem, in quo & ApoIIo expreffus eft,
unicum Paufania? locum citavero, ex quo non tantum Vi&oriae maritima?, fed
& ApoIIinis cultus videri poterunt. Ita ille , interprete Romulo Amafa?o.
Incredibile prope diBu efl, quod Liparais narrant evenijje: Oraculo jujfos cum
Tyrrhenis, pauciffimarum navium clajfc confligere, triremes contra eos quinque
deduxijfe. lllos, cumfe Liparais haudquaquam inferiores navahbus rebut fore
confiderent, pari navium nnmero congrejfos; Sed ciim quinque eorum triremes
Liparai cepijfent, mox Tyrrhenos totidem ITERUM & TERTIO &pojtremb
QUARTO eduxijfe: omnes verbeasclajfes a Liparais captas: In hujm rei me-
moriam APO LLINIS Jigna,pari numero fuperatis a Je navibus, dedicftrunt.
Dedonis Apollinimiffis, mquit ARCH^OPHILUS, hsc abunde inftru-
unt & recordor etiara captis RomanorumLegatis,qui dona ApoIIini ferebant,
tantum Deo apud eos honorem fuifle, ut & Legatos additis fuis navibus Del-
phos deduxerint; Mihi autem nefcio annon brevitas capillorum, caputhoc
non tam ApoIIini, quam Regi alicui Syracufano tribuendum fuadeat. Con-
je&ura , refpondit DULODORUS, vana non eft ; Idem enim caput et-
iam in nummis Syracufanorum occurrit; Ciim autem nullo nomine determi-
netur, in ApoIIine, quem Laurea defignat, utique tutius fubftitero. Sedipfam
Siciliam ingredimur. In litore ad mare Tufcum, nos excipiunt

CALACTINI-

Li-

Hoc Numifma, excepit ARCH^EOPHILUS, nifi fallor apud Parutam
vidi. Imodiverfum, refpondit DULODORUS; Non enim Caput Galea-
tum,five Palladis, fed nudum id exhibet: Ut taceam Infcriptionem, quse KA-
AAKTIQN ibi habet, & non KAAAKTINQN,utinnoftrolegitur. Utrum
bene? excepit ARCH^EOPHILUS. Si ufum attendas, refpondit DU-
LODORUS,cumNoftroNumifmatefenties,KAAAKTINOIenimetiam
Diodoro vocantiir,ut alios taceam; Si vero rationem Grammaticam refpicias,
etiam vocem K****tihv admiferis, Numifmate prafertim fultam; Ut enim ab
'Axth prxter aliasfocmationes,etiamvA>mo?,ut apudStephanum videre eft,ita
& aK^owTvj, KxXoLKTiog rite dicetur; KxXoixT* enim ex KaT^ & mtv\ componi-
tur fignificatque pulchrum littus. Sed caput Palladis obfervari meretur, ha-
£lenus enim in Cala&inorum Numifmatibus vulgatum non eft. Caput Palla-
dis, excepit ARCH^EOPHILUS, imo & No&ua amphora infiftens, non
ad oppidum Sicilise, fed ad Athenas videtur referenda, in harum enim Num-
mis memini utramque vidifle, & ratione quidem fatis evidenti, quod Athenaj

Palladi
loading ...