Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 41
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0052
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
In-

ET POPULORUxM, 41

ntin reliquis, & apud Plinium L. m. c. viii. Equidem inficias non ierim, et-
iam aliam hujus nominis formam proftare, cum&MENAI numero plurali
Ptolemseo didam , Cluverius obfervet, qui proinde & apud Stephanum pro
MENAAI legendum MENAI recta obfervat; Sed haec, quod in Numifmate
noftro non habeatur, nunc nos non tangit. De nomine acquiefco, inquit
ARCH^OPHILUS, quid autem Caputjovis? quid Bigx vi&oriata? ? Bigaj
vi&oriatce, refpondit D U L O D O R U S, II non ad vi&orias Ducetii Condito-
ris referas, quibus non Morgannura urbem tantiim , fed & totam, Hybla ex-
cepta, Siciiiam fibi fubjecit, attamen ad alius cujusdam Sieulorum Regis vel
in OJympicis, vel alibi obtentam vicloriam pertinere, lubens utique credide*
ro, ciim fimiles Biga? vicloriata? etiam m aliis Siciliaj, non urbium tantum, ut
Syracuianorum, Panormitanorum, MeiTinenfium; fed etiam Regum, ut Hie-
ronis, Numifmatibus proftent. De jove n* quseras, ad Patrera Palicorum ar-
bitrer refpiciendum; Jovem enim hunc efie, & Macrobius & Servius referunt.
Servius ad Virgil. Lib. ix. ita loquitur : Symethus fluvius ejt Siciha, a Symetho
Rege dielus, haud longe ah urbe Catinenji, circa quem junt Pahci Dei, quorum
taiis eji fabula: /Etnam Nympham, vel ut quidam volunt, Taliam jfUPITER
cum vitiajjet, & JeciJJet gravidam, timens Junonem, (Jecundum alios , ipjam
pueliam) Terra commendavit, & illic enixa ejl : Secundum alios, partus ejus
pojied cum de terra erupijjet, duo pueri Palici dicTi Junt, quaji iterum vmien-
tes &c. Quid hsc ad rem faciant, inquit ARCH/EOPHlLUS,nonvidto.
At videbis, refpondit D U L O D O R U S, ubi Palicorum fontem non tantiim
Menamo vicinum fuifte, fed & MHNAIAA KPANHN, fontem Menenfem,
autMenenium dicTum, exCiuverio recorderis, ubi pluribus de ed loquitur.
Sed nos alia perfequimur.

SYRACUS^

nvo-
ut

Surgunt,quatuor arcibus,fttuque tam terreftri,quam maritimo, Cultuquejovis
Helianii memorandas. Quatuor arces Syracufarum , inquit ARCH/EO-
PHILUS, imb & quintuplices Syracufas, Te memini ante Triennium de-
monftrafte, indeque non dubitem» fub divifo in quatuor partes Numifmatis
averfi circulo, quatuor illas arces agnofcere, non minus ac fitum mantimum
& terreftrem, fub additis in duabus, in duabus autem oraiftis pifcibus; Qiiid
autem caput adverfae? An hoc Arethufe fuerit? Ita auguror,inquit DULO-
DORUS, fimtli enim modo etiam in aliis Nummis occurrit, nifi potiusSy-
racufarum genium arbitreris. Sed haec levis momenti. Jupiter Hellanms
Numifmatis fecundi altioris indaginis eft. Panhellenius innotuit, inquit A R-
CHiEOPHILUS, & quidem exPaufania, quo authore Hadrianus Imp.
Jovis Panheilemi Templum Athenis exftruxit. Imo antiquior eft Panhellenii

(F) cuitus
loading ...