Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 103
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0114
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'ors,

IMPERATORUM. 103

infervierint, conftat tamen, antiquiilimis temporibus, quibus Tbeatra& Am-
phitheatra nondum erant, omnes indiftin&e ludos in Qrco celebratos, inde-
que & Circenfes diclos, licet alibi agerentur, idque more tanto tolerabiliore,
quod Theatra Semi-Circulum, Amphitheatra autern Circulum integrum obti-
nerent, adeoque & ipfa Circulo in Nummo exprefso prafigurari poflenfc
Subit

VESPASIA NUS

CUM
JOVE SALAMINIO,

Ita Celeberrimus Vaillantius, excepit ARCHyEOPHILUS, idque in Pra-
ftantioribus p. 98- ubi & novam de Infcnptione fententiam tradit,.ETOTS
NEOT IEPOT non de Anno Novi Tempii, fed de Anno novofacro interpreta-
tusj quod fcilicet poft tres Principes, fub quibus aiilicta nutansqueRespublica
fuerat, Anni Vefpafiani, in omen &augurium Faufti Sanctique ejus lmperii,
qubd ille Rem Romanam renovaturus atque reftauraturus erat, non novi tan-
tum, fed ikfacri finf vocati. Re&iflime hajc Vaillantius, inquit D U L O D O-
R U S, quanquam nuda conjectura rem videatur aflequi. Imo hoc mihi dubi-
um movet, repofuit ARGHiEOPHILUS; Quidni enim cum CI. Seguino
JEvatnNovi Templi hic ftatuamus, qubd fcilicet Vefpafianus Templum JovB
Capitolmi reftituerit ? Hanc fententiam, refpondit D ULODORUS, jure
rejicit Vaillantius, idque non tantiim,qubdjupiter Salaminw hic, & non Ca-
pitolimiz fulgeat; fed etiam, & quidem prsecipue, qubd & Titi, & Domitiani,
& Nervaj Numifmata eandem Infcriptionem praferant, annum autemaprimo
Vefpafiani non numerent, Ced fui cujusque regiminis exprimant: Ita Nervs
Nummus,ETOTC NEOT IEPOT A.&B. infcriptus,fanenondeanno novi
Templi, fed de anno Imperii ipfius Nervae intelligi & poteft & debet. Capio
rationem, inquit ARCH^OPHILUS, unde autem Jovem Salaminium
agnofcasnon video. Exfimili ejus fimulacro, refpondit DULODORUS,
in Numifmate Drufi apud eundem Vaillantium de Coloniis, ubi ante templum
Veneris Paphis ftat,di!ucidaturque,non tam verbis Taciti, quibusTempIum
ejus a Teucro corlditum difciraus, quam Lutatii, qua? Meurfius citat, aram
jovis Deae Veneris proximam fuifle, aflerentibus. Memini, inquit ARCH^ -
OPHILUS , cumautem humanis Vi&imis huncjovem Cyprii placaverint,
vereor ut immanis facrificii memoriam hoc ejus fimulacro credi poflint reno-
vafle. Quidni ? refpondit DULODORUS, ciim utique Imperatori £th-
nico potius devotionis fuse magnitudinem eo faclo videri poftint demonftrafle,
utpote qui non vulgares pro ejus falute Vi&imas immolarent; Sed aliud adhuc
connotari arbitror. Etquid? interrogavk ARCH/EOPHILUS ; neque

enim
loading ...