Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 153
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0164
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IMPERATORUM.

m

Siculos velocifTimos omnium appellaftet, quotquot genera educavit immenfa
tellus, Siculis tamen eos prafert, qui propter Euphratis fluenta funt; En
verba!

Kp&iimoTEpot S-ixsMv H 7rotp 'Eu£j)ptfr«o pseflpot.
Velociores autem Siculis propter Euphratis fluenta.

De Armeniis & Parthis ha;c ait Oppianus, excepit ARCHyEOPHILUS,
id quod ex verfu fequenti darum eft. At Armenia, refpondit D ULODO-
RUS , & ipfa Commagense finitima fuit, ut ex Strabone Iiquet: Et quid (i
Armenios & Parthos exempli tantum causa produxerit Poeta , tanquam Re-
gionum maximarum ? Conjectura vel ideb iocum videtur mereri, qubd nec
Cappadocum ibi meminit, Euphratis non minus a^ccolarum, quos tamen &
ipfos, ut & Armenios, jam ante inter optimos retulerat.

Alia mihi conjeaura nafcitur, inquit ARCH^EOPHILUS. Quid fi
Pegafus hic Commagenes Etymon adumbret ? ccttq vuh\wq & xystv deduclum
eb", qubd Pegafus comam iierenices iri ccelum vexerit, ut CatuIIus cecinit
Carm. 67.

Abruptd' paulb ante com-a mea fata forores
Lugebanty quum fe Memnonis JEthiopis
Unigena impellens nutantibns aere pennis
, Obtulit Arjinoa Chloridos ales Eqam.
Isque per athereas me tollens advolat auras,
Et Veneris cafto conlocat in gremio.

Argute hoc, inquit DULODORUS, an vere ? dubitem ; Non enim KQ-
MAywn hasc Regio, fed Commagene dicitur. Minimum, dum firmius fulcrura
opinioni apponas, in Equorum celeritate mihi fubfiftere licebit, praefertim
cum non Philippo filio tantiim, fed & Patri hunc typum Samofateni dedica-
verint* uti apud Vaillantium videre eft. Cseteriirn m urbis Genio etiam co-
ronam turritam, & Saxum, cui infidet, contemplamur; proculdubib enim
arcem & muros his adumbraverint Samofateni, qu-as civis eorum Lucianus
memorat in Tra&atu Quomodo fcribenda Jit Hiftona : Tvjw Efxw wATpidx, inquit,
tx SotfXoVotrci avto$ h tw otUTw /3i/3Aigo dpAfisvoc 6 yswxTog, &vtv\ xxpoTrohst xxl tsv%s<ti
liETedww & ?w ME(T07roTXfjiiAv. Patriam meam Samofata idem gcnero/ks ilie in eo-
dem libro fublatam, una cum ipfa ARCE & MURIS m Mefopotamiam trans-
tulit.

Nondum finierat DULODORUS, cumHIPPOPHRON, quidif
fertantes aliquantifper aufcultaverat, ex improvifo irrumpens: Quid, inquit»
AMICI, praftantiam Equorum miramini apud prifcos ? Si ea vos cura tan-
git, non hodierna tantiim stas, fed & a?tatis hodierna? nobilior pars, floridif-
fimaditionumELE;cTORALiUM Brandenburgicarum corona, imb vel
unica hsec Electoralis Urbs vobis fiftet, quod omnibus prifcis opponatis.
Opportunus ades, excepit ARCHy^EOPHILUS, jamdudum rei ducem
optabam, nec arbitrorHippophrone aptior occurret, five Equos contempiari
velim , five Equilia. Opera? pretium utrinque erit, fubjecit DU LODO-
RUS ; Non enim Equorum tantum & numerus & virtus meretur infpici, fed
& Equile noviter abELECTORE nostro exftructum, quod ut ARCH^O-
PHILO,Te duce, 0 Amicijjime Hippophron ,\x\\\x2xz liceat, & ipfe abs te con-
tendp. Ego interim, dum ad noftra is redeat, aiio parergo temporis txdiz

(U) fallam.
loading ...