Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 170
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0181
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i7o .NUMISMATA

CH^EOPHILUS, Ego pacem hanc non fruftra fceptrum tenere exiftima-
rem; iignificanter enim pacem imperii hoc fchemate adumbraverit Alleclus:
Etquis dijudicet, annon & fub ramum pretendente, pacem /?omanis ofteren-
tem debeamus agnofcere ? Id vel ideo credas, excepit DULODORUS,
quod pacem, quam jam ante Caraufms obtinuerat, Alle&um fub imperii initia
renovare voluifTe , utiqne venfimile videatur. De Caraulio ita Eutropius:
Cum CARAUSIO cum bella frujlra tentata ejfent, contra virum rei mi/itarij
peritijfimum,ad'pojiremum pax convenit. Eum pojt Jeptennium ALLECTUS
focius ejm occidit, atque ipfe pojt eum Britanmm triennio tenuit: Qui duBu
Ajclepiodoti Pnefefti Pratorio ejt oppreffm. Socius ejus ?. qusefivit AK CH^E-
OP H1L U S. An igitur Caraufio adhuc vivente jam Augujium fe dixit AHe-
ftus ? Non de Honore Auguftali, refpondit DULODORUS, fed de viri-
bus Imperii locus intelligendus eft ; Viclor enim CaraujiipermiJJu fumma rei
A/leBum prcsfuijfe, fcribit: Augujtum dittum, non fcribit: Imo addendo, Eum
Caraujioper fce/m Imperium extorjijfe,haud obfcure innuit,Imperatorem poft
Caraufu casdem demum factum efle, Socium autem Eutropio dici exiftima-
rem, quod Caraufium in capeflendo imperio juviflet, quse & ratio fuit, ut im-
perii vires ei poftmodum crederentur. De nomme Al l ecti, & non Alecti,
ut Scaligero vifum , plura commentatus eft Triftanus. Quid litera? S. P. de-
fignent, non facile dixerim. Literas M. L. quas Tnftanus omifit, Monetam
Londmenfem interpretor. Quid autem, inquit ARCH/^OPHILUS, in
Numifmate fecundo Litera; navi fubfcripta; Q^C. Ciim iimili navi, refpondit
DULODORUS, fed Virtus aug. infcripts, apud Triftanum Litera QJL.
fubje&a: fint.facile crediderim, fub litera Q^monetam, puta Quinarium, fubL.
autem locum fignatura, puta Londinum, mdicatum effe. Fortaflis, inquit
ARCHJiOPHILUS, fed quid navis L^titia & Virtus infcripta?
Communiter fane Fe/icitas infcribitur, dilucidaturque excurfu rerum felici,
curfui navis, fecundo vento per squora nantis confimfti: Quid autem hoc
ad virtutem ? quid ad La?titiam ? Felicitate, refpondit DULODORUS,
acuitur Virtus, nafcitur Isetitia ; Alle&o fane felicitas imperii vires, perfidia
infighia tradiderat: ciimque ingenti claffe proculdubio fuperbiret, occifo eo,
quem, ut Vi&or loquitur, paranda clajji ac propulfandis Germank, maria infe-
Jtantibm, prafecerant Diocletianm & Maximianm, quidni Navim Pmoriam,
& fub ea claffem univerfam , fuam virtutem, fuamque Lsetitiam infcriberet?
Lsetitiam, inquam, id quod jam ante Allectum etiam Poftumus fecerat. Suc-

cedit

MAXIMIANUS HERCULEUS

ABDJCATO IMPERIO QUIESCENS.

Summa» venuftatis eft hoc Numifma, excepit ARCH^EOPHILUS, &mi
rum, per tot annorum decurfum, per tot iniquioris fortunse mjurias & difcri

mina

mma,
loading ...