Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 190
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0203
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i9o

GEMM &

A R C H/E O P HIL U S, annon in vafculo hoc fub flumine & mari, non potius
Nilum in mare prolapfum, adeoque Sacerdotum reliquorum ad mentem, fub
Nilo Ofiridem, fub mari Typhonem intelligamus ? Si maris typus, refpondic
DULODOR US, vafculi fundo affictus eflet, in eumque fluvius defcende-
ret, forfitan tecum fentirem : Ciim contra fe res habeat, omnino vel lacum,
vel Oceanum, defluentemque, non in eum, fed ex eo fluvium agnofcerem :
Adeo, ut non tantiim fluvius,fed & Oceanus autLacus,nam ex his fluvii oriri
folent, Ofiridi debeatur. Si hxc ita fmt,inquit ARCH^EOPHILUS,quo-
modo facerdotes^EgyptiiSaiemTyphonis fpumam potuerunt appellare ? qua
ratione interdictum us fuit, ne faiem in menfa ponerent ? ne pifce vefceren-
tur ? in tantum, ut odium picturi, Pifcem notaverint? uti apud eundem Plu-
tarchum legitur. Plutarcho, inquit DULODORUS, Plutarchum repono.
Spumam Typhonis appeilari credo, quod aqu^ calore abfumta Sal remaneat,
cujus cum caJore, id eft Typhone, fecundum prudentiores, affinitas vel inde
apparet, quod igni afperfum calorem augeat, quodque vim exficcandi & ipfum
habeat. Spuma igitur Sal, non eft maris, kd caloris: Mare autem ideb calidifft-
mum, quia falem admixtum habet, q\i£ omnia legas Sympofiacwn lib. I. Quaj-
ftione nona : aperto teftimomo , facerdotes falem non ideo Typhonis Jf>umam
appellafle, quod mari mixtum, fed quod caloris quafi foboles effet: Non ideo
ejus ufu abitinuifle,qubd mare, cuifal admixtus, iisTyphon crederetur; Sed
quod mare potui ineptum faciat: vel etiam qubd, ut idem Author in quseftio-
nibus naturalibus teftatur, inter omnes faporum fpecies,in nuilo fructu nafca-
tur, adeoque Ofiridi,quem fupra caufam ortus & fubftantiam feminis creditum
diximus, non conveniat. Rationes fatis verifimiles videntur , inquit AR-
C H 3L O P HIL U S. Si eadem bafi & de pifcibus docueris, hoc paftu cedam.
De Pifcibus, refpondit DULODORUS, adhuc facilius potero. Odium
iis adumbratum, facile ceffero ; Sed id non ideb factum,qubd in mari vivant,
quid enim de fluvialibus diceres ? Sed ideb qubd reliqua Elementa oderint,
ciim ut Piutarchus Sympof Lib. VIII. Q^8- docet: Suis circumjcripti Jint ter-
minis, quorum iis transgrejjio ?norte eji Jancita. Ita nec pifcibus abftinuerunt,
quod in mari viverent, fed ne mjufte, aut mtemperanter agerent, ut ibidem
demonftratur, vel ob venerationem in Ofirim, humida? naturx Dominum, ne
proprios ejus quafi Cives injuna viderentur afficere. Id non aliunde clarius
difcas, quam ex odio, qud /tgyptii facerdotes eidem Plutarcho etiam nautas
profecuti funt, non fane o-n xpmr&i (Iqi.Xxttvi quodmari uterentur; Eadera enim
ratione etiam Ifidem odiffent,qu& navigationem & velificia mvenit; fed qubd
pifcibus ii vefcerentur , adeoque innoxmm Ofiridis pecus violarent. Pifces
fane non falfuginis, qus Typhonem redolet, fed zqux pur#, qus Oftridem
agnofcit, amantes efle, vel inde conftat, quod ut idem Piutarchus de folerria
animalium teftatur, injiante partu potahilium aquarum mitijjimam & placidijji-
mam quterant. Et hasc ciim ita fmt, jam utique conftare poterit, cur in va-
fculo noftro, Pifcis in Jacu aut mari prafigaretur,ex eoque iaeu vel mari fiuvius
defluat. Verum ubique Qfiridi, fecundum fapientiores, dominium vindicatur,
quod in univerfum Elementi humidi excurfum is credebatur extendere, five
in Fluviis, five in Lacubus, five in Mari!

Sequitur Flos , inquit ARCHyEOPHILUS, primi hujus fegmenti
Bafi affictus. Non Bafi tantiim, excepit DULODOR US, imb nec in hac tan-
tiim fectione,fed & in reliquis toties repetitus, ut merito ejus interpretatione
fimul defungamur. In bafi ter vifitur apertu&j ter adhuc teneriore capituio

claufus*
loading ...