Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 193
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0206
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2 ^ vi,

/u»gantUr?
lndumOvi.

inr- ^

lnfegment0

)ri0%atmn
'Paluftrimjj
'cueris. fo
JPfc tecum

iisfecund$
a(* naturam
fle,excoIli

Ammianus
im in^Egy.

e & decore
Adverte!
greditur e
i. Vafcu-
fit dicendi
,&uberius

ribusisme-
rique ftatu-
anem> ftd

G £ M M M 193

ferpentem facit, idque adftipuIanteHecata;oMilefio,& tanto verifimilius,quan-
to majore confenfu Typhone & Echidna prognatum, Hefiodus & Hyginus alii-
que teftantur ; Echidnam enim ferpentem, & Typhonem ferpentibus arma-
tum fuifle, in vulgus patet. Qiiicquid fit, inquitDULODORUS, Canem
tamen&Homerus appellavit, quanquam nec de nomine,nec de forma aliquid
tradat. Cseteriim & de Capitum numero djverfe fententia? proftant. Capita
duo video, excepit ARGHyEOPHILUS, indeque Artificem cum Albrico
Philofopho fentire autumo ; Nam hicCerberum, Canem bicipitem appellavit,
nequicquam moratus alios, quorum plerique Capita Tria: quidam etiam,ut
Heiiodus in Theog. Capita qmnquaginta: quidam,utHoratiusl.2.carm.od.i3.
& Tzetzes, Capita centum Crebero aflignarunt. Si nte Gemmam examines,
inquit DULODORUS, artificem a vulgato trium capiijum numero abire
non dixeris ; Licet enim duo tantiim confpicua fmt, duo tamen hax fub fe-
more Herculis prominentia, ita ponuntur, ut tertium ab altero latere fuppref-
fum facile agnofcas. Tria fane Crebero capita & Apollodorus aflignavit, non
minus' ac Caudam Draconis, quas& ipfa hic ad oculum patet. Caudam Dra-
conis ? inquit A R C H /E O P HIL U S. Ita eft, & quid fi hinc Paufanise fenten-
tia fulciatur? Poterit & villis, refpondit DULODORUS; Licet enira
artifex nofter eos non exprelTerit, ferpentes tamen fuifle, Horatius I. 3. od. u.
cecinit, Mercurium allocutus:

CeJJit immanh tibi blandienti

Janitor aulee
CERBERUS, quamvis furiale centum
Muniant angues caput ejus;

Si hasc ita fmt, inquit A RC HiEOP HIL US, Ego opinionem de centum capi-
tibm ex hoc ferpentum numero arbitrer furrexifle; Fortaflis, refpondit D U-
L O D O R U S. Fortaflis & illa de quinquaginta capitibm. Nos ea re in me-
dio relicta ad Herculem refpicknus. Is m Gerrima nudus vifitur, qualiter in
plerisque Antiquitaturn reliquiis. Imo & Leonis pellem & clavam abjecit,in-
quit ARCHiEOPHILUS, cum tamen Thoraceindutm, & Leonispelle con-
teclm, capita compreflifle, Apollodoro memoretur: imo ciim in Numifmate
HeraclesePonticse, apud Triftanum Tom. III. p. 545. clava Cerberum percu-
tiat. Ex diverfitate temporis, inquit DULODORUS,ha?c videntur expli-
canda ; Primo enim Leonis pellem Hercules oppofuifle, inde furentem clava
domuifle,tandem vinxifle, apud Senecam in Hercule furente,Thefeo memo-
ratur: En verba !

Hic fievm umbras territat Stygim canh

Qui TRINA vajlo CAPITA concutiens font

Regnum tuetur : fordidum tabo caput

Lambunt COLUBRJE: Viperis horrent juba,

Longmque tortA Jibilat CAUDA DRACO;

Tunc ipfe ricJm & Cleonaum caput

Opponit, ac fe tegmine ingenti ckpit:

Viclrice magnum DEXTERA ROBUR GERENS,

Huc nunc & iUuc verbere affiduo rotat,

ING EMINA T ICTUS. Domitm mfregit minw,

Et cuncla laffm capita fubmijit canis,

Antroque toto cejjit. Extimit fedens

(Bb) Uter-
loading ...