Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 195
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0208
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
-que

G E M' M ffl. ,195

Iqjfwum. Sed notandum fecundb, alios rationem figmenti phyficam adferre;
Piatonicis enimCerberus/yw/w///»/ mali damonh fuit, quem PerfxArimanium
appellarunt, poteftatem mtria Elcmenta exerentis, ut fcribit Voflius Theol.
Gent. Lib. II. NatalisComes fub Cerbero rerum naturalium generationem intel-
ligit, probatque rem ex Cerberi Parentibus,Typhone,qui ardentem fignificat,
& Echidna,animaliumy9/^/^//;^;qu6d fc. ex commiftione Caloris & frigoris
Generatio fiat, quse Cerberi mftar, nafcentibus blandiatur, morituros autem,
& retro nitentes deterreat. Alii Terram fubCerbero intelligunt, probantque
opinionem ex nomine, ex Kpk? Caro &Bopw voro, compofito, quod fcilicet
terra, aut fepulcrum, fepulta cadavera abfumat. Quid ex his ampleftar ? in-
quitARCH^OPHILUS. Quicquidplacet,refponditDULODORUS;
ubique enim Cerberi ab Hercuie vin&i ratio fubefle poteft. Herculem fi
Deum arbitreris, ejus potentia rrialum Dsmonem coerceri planum eft: ii ar-
bitrerisSoIem, ejus vinbus venenatos Terne fpiritus ligari,Generationemque
in lucem protrahi, indubium: Et huc facere videtur, quod Delrius ad illud in
Seneca? Oedipo, commentatus eft.

jQuin Tmtarii vincula ferri

Rupifje canem fama, & nojirk

Errajje locts.

Hoc, fcilicet, tempore peftis creditum contingere. Quicquid fk, aliis tamen
Ethica interpretatio potior videtur, five fub Hercule virtutem intelJigas, iive
Philojbphum fuifle contendas; Virtus enim mortis vires infringit, avaritiam
domat, divitias in lucem protrahit, intemperantiam omnemque vitiorum con-
geriem coercct, qua? omnia ad Patephatum notavit Paulus Pater Hungarus,
qui fabulam Cerberi lepide & ad avaros & mala; fidei hofpites accommodat.
Luculenter hscexpofitafunt, inquit ARCH/EOPHILUS, nec quicquam
reftat, nifi Artifex. Opus Diofcoridis hoc efte, ab initio memini Te dixifle,
& hioaxovpiSx fane nomen fubfcriptum Iego,quis autem fuerit ille Diofcorides?
haud a?que innotuit; neque enim illum arbitrer, qui in ReMedica celebratur,
cujusque de herbis adhuc libri exftant, Herbariorum,ut Scaligero appellatur,
Di&ator. Diofcoridis,inquit D U L O D O R U S,Gemmarumccelatorismemi-
nit Plinius, Lib. XXXVil. c. 1. Poji Eum, Pyrgotelem, inquit, Apollonides &
Cronius in gloria fuere, quique Divi Augujii imaginem Jimilem exprejjit, qua
pofiea Principes Jignabant, DIOSCORIDES. ldem fere & Suetonius c. 50.
/// diplomatibus,mqmt de Augufto, UbeUhque&EpijiolisJignandis initio (phinge
ufm eji: mox imagine Magni Alexandri: novtjjime fua , D10SC0RIDIS
manufculpta, quajignare injecuti quoque Principes perfeverarunt. Quibus ex
locis indubium eft, fub Augufto hunc DiofcoruJem vixifle, arteque cselatoria
antealios excelluiffe, id quod etiam Gemma noftra nobis apertiffime confir-
mat. Sequitur

(Bb; %

MAR-

%

■>
loading ...